ECOffee Consumers: Creating Conscious Coffee Consumers with Sustainable Habits for Enhancing the Sustainable Coffee Industry

Erasmus+ KA2
2022-1-HU01-KA220-ADU-000085720

EU_flag-Erasmus_vect_POS
ECOffee consumers_logo suggestions_Oldal_5-1

Partners & contactpersonen

Coördinator

Partners

TUDÁS ALAPÍTVÁNY

logo-tudas

De Tudás Alapítvány (Stichting van Kennis) werd opgericht in 1994. Onze doelstellingen zijn:

  • ter ondersteuning van jonge kunstenaars en hun kunsttentoonstellingen
  • ter ondersteuning van docenten en onderzoekers
  • ter ondersteuning van het uitgeven van boeken en tijdschriften
  • verschillende publicaties uitbrengen
  • het organiseren van wetenschappelijke en culturele conferenties
  • om culturele contacten tussen Europese naties te cultiveren
  • om de Hongaarse cultuur in het buitenland te presenteren en te ondersteunen
  • om de studie van getalenteerde studenten te ondersteunen

Binnen de hierboven genoemde algemene doelstellingen besteedt de stichting bijzondere aandacht aan:

  • de verbetering van het concurrentievermogen van docenten en onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van economie of landbouw en dat van de studenten van hogescholen of universiteiten die deelnemen aan onderwijs dat verband houdt met deze gebieden en van de betrokken landbouwers; de stichting wil dit bereiken door het bijbrengen van actuele kennis over economie, landbouw, milieubescherming, plattelandsontwikkeling etc.
  • het behoud van natuurlijke en culturele waarden
  • de groei van culturele waarden door ondersteuning van nieuwe kunstwerken (zoals: beelden, schilderijen, boeken, theatervoorstellingen, literatuur, muziek enz.)
  • het behoud van historische tradities
  • de ondersteuning van de ontdekking, het behoud en de studie van volkskunst en volkscultuur
  • het aanleren van een gezonde manier van leven en een gezonde levenshouding

Meer informatie

STRATEGIC OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELEOPMENT LTD.

omnia

OMNIA – duurzaam onderzoek en innovaties, werkt samen met een gevestigd wereldwijd netwerk van partners om de duurzame wereld van morgen te bouwen. Vanuit haar kantoren in Cyprus biedt en ontwikkelt het multidisciplinaire team van Omnia duurzame oplossingen en strategieën door middel van een scala aan diensten, waaronder advies, onderzoek en sector-overschrijdende samenwerkingen. OMNIA ontwikkelde een uitgebreid wereldwijd netwerk met de nodige middelen voor de ontwikkeling en verspreiding van de projecten, in samenwerking met vele lokale en internationale organisaties op het gebied van ondernemers- en IT-bedrijfsontwikkeling.

De organisatie biedt een breed scala aan gespecialiseerde diensten in de publieke en private organisaties op de volgende gebieden van duurzame ontwikkeling op lokaal, Europees en internationaal niveau:

  • Duurzame ontwikkeling
  • Slimme landbouw
  • Milieutechniek
  • Circulaire economie
  • Innovatief leren
  • Slimme/groene steden
  • Duurzaam vervoer
  • Gender Gelijkwaardigheid
  • Ontwikkeling van bedrijven/starters
  • Geo-ruimtelijk / GIS
  • Corporate Social Responsibility (CSR)

Daarnaast zet Omnia haar expertise in om innovatieve ideeën om te zetten in kwalitatieve projecten voor Nationale en Internationale programma’s, zoals onder andere Horizon2020, Interreg, Erasmus+, LIFE+. Het team heeft samen meer dan 50 jaar ervaring met de coördinatie en uitvoering van projecten. De diensten van OMNIA zijn direct gerelateerd aan de volgende 11 Sustainable Development Goals (SDG’s), terwijl ze indirect de verbetering van de rest bevorderen.

Missies

  • Zich ontwikkelen als een erkende organisatie op het gebied van duurzame ontwikkeling door het internationale netwerk te versterken en samenwerkingen te ontwikkelen met betrekking tot onderwijs, onderzoek, particuliere regelingen van de Europese Unie en daarbuiten.

Visie

  • Slimme strategische oplossingen bieden en partnerschappen versterken voor een meer inclusieve en duurzame toekomst.

Doelstellingen

  • Op hoog niveau onderzoek uitvoeren op verschillende gebieden en oplossingen op maat aanbieden
  • Het stimuleren ondernemerschap, leiderschap en maatschappelijke verandering door middel van:
  • Het verbeteren van duurzame ontwikkeling in overeenstemming met de Sustainable Development Goals (SDG’s);
  • Het creëren van opleidings- en trainingsprogramma’s voor verschillende partners, en;
  • Het ontwikkelen van slimme innovatieve benaderingen in de sectoren toerisme, landbouw en circulaire economie.

Meer informatie

EUROPEAN INSTUTUTE FOR LOCAL DEVELEOPMENT

eild

Het Europees Instituut voor Lokale Ontwikkeling (EILD) werd in 2009 opgericht als een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie waarvan de leden Europese burgers en organisaties zijn die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van regionale ontwikkelingsactiviteiten. De missie van EILD is om consequent innovatieve diensten van hoge kwaliteit te bieden die de economie van regio’s en de levenskwaliteit in stedelijke en landelijke gebieden verbeteren. Dit wordt gedaan door het delen van ervaringen tussen haar leden en partners te ondersteunen en te bevorderen door het ondersteunen van internationale samenwerking, bekwame netwerken en verdere vooruitgang en groei. De doelen en het netwerk van onze organisatie ondersteunen onze missie. We dragen bij aan de integratie van gebieden op een meer evenwichtige manier d.m.v. economische, sociale en milieuvriendelijke initiatieven om de levenskwaliteit van de bevolking aanzienlijk te verbeteren.

  • Aangezien de rol van technologie in de realiteit multifunctioneel en multi-level blijkt, heeft EILD ICT op veel gebieden toegepast, zoals onderwijs en bedrijfsleven en ook op andere verschillende gebieden.
  • EILD verzorgt niet-formeel/beroepsonderwijs, ICT-onderwijs en vernieuwende onderwijsactiviteiten. Met andere woorden, EILD verzorgt gespecialiseerd onderwijs voor specifieke groepen.
  • Gamification is een nieuwe trainingsmethode en onze organisatie heeft ervaring met het vormgeven van dergelijke Innovatieve Tools.
  • EILD biedt hoge kwaliteit en betrokkenheid bij zijn diensten en gebruikersbeheer, door een sterk en actief profiel op regionaal en internationaal RTD te handhaven, flexibele marktstrategieën aan te passen en innovatieve middelen te definiëren.
  • EILD heeft expertise in het creëren van ICT-tools en e-platforms.
  • EILD heeft effectief software ontworpen voor het overbrengen van informatie van whiteboards in de klas naar slimme apparaten, waaronder op smartboards en camera’s gebaseerde benaderingen.
  • Het doel van EILD is om innovatieve ideeën tussen regio’s uit te breiden, om zo samen te werken met andere regio’s op nationaal of internationaal niveau en deze te implementeren voor de regionale ontwikkeling.

Meer informatie

TROPICALASTRAL LDA.

tropical

TropicalAstral Lda is een particuliere aanbieder van volwassenenonderwijs en een vertaalbedrijf, dat zich voornamelijk richt op zakelijke klanten in de Algarve en die individuele zakelijke taallessen geeft.

TropicalAstral biedt daarnaast een breed scala aan diensten aan die gericht zijn op het versterken van bedrijfsgroei en/of markt(her)positionering. TropicalAstral verschaft het ontwerp van websites en mobiele applicaties (iOS en Android), evenals het creëren en beheren van sociale mediaplatforms, en klanten voorzien van geïntegreerde sociale mediastrategieën.

TropicalAstral heeft aanzienlijke interne ervaring op het gebied van educatieve middelen, het maken van websites, het ontwikkelen van mobiele applicaties en content building. De eigenaar van TropicalAstral heeft daarbij de leraren tool website “The Language Menu” gecreeerd, die wereldwijd ongeveer 35.000 leraren telt. Deze technische en creatieve expertise is een belangrijke bijdrage die TropicalAstral aan een project kan leveren.

Het personeel van TropicalAstral heeft uitgebreide ervaring met het leiden van disseminatie/valorisatie en het werken met sociale media voor de verspreiding van EU-projecten. Het personeel is betrokken geweest bij meer dan 50 EU-projecten, waaronder Erasmus+, TOI en Justitie.

Grundtvig- en Mobiliteit Projecten sinds 2008, zowel als partner als coördinator hebben aan verschillende projecten gewerkt op het gebied van integratie en het leren van talen voor immigranten.

Hoewel TropicalAstral een nieuw opgericht bedrijf is, is het personeel via verschillende bedrijven betrokken geweest bij EU-projecten in het verleden. Er zijn zes betaalde medewerkers in TropicalAstral, die reizen voor de vergaderingen en werken aan de werkpakketten.

Meer informatie

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) is een internationale universiteit van topklasse, bekend om de kwaliteit van het onderzoek dat op veel gebieden wordt uitgevoerd. UM staat wereldwijd op de 127e plaats door Times Higher Education (THE) in 2022 met een sterke score op het gebied van zichtbaarheid van onderzoek (d.w.z. citaties), en staat op de zesde plaats in de THE-Ranking van 2021 voor de beste jonge universiteiten ter wereld. UM staat bekend om haar internationale karakter met 40% van haar medewerkers en 50% van haar studenten uit het buitenland (100+ landen). Daarnaast is ook de School of Business and Economics (SBE) een gerenommeerde business- en economics school, die wereldwijd op de 62e plaats in de THE-Ranking van 2021 staat en behoort tot ’s werelds top 1% triple-crown geaccrediteerde business schools (EQUIS, AACSB, en AMBA).

UNU-MERIT is een instituut dat fungeert als een uniek onderzoekscentrum en Graduate School voor meer dan 80 PhD-fellows en 130 masterstudenten. Het is ook een VN-denktank die zich bezighoudt met een breed scala aan beleidsvragen over wetenschap, innovatie en democratisch bestuur. UNU-MERIT richt zich op de bijzondere rol van wetenschap, technologie en innovatie, in de breedste zin van het woord, bij het tot stand brengen van ontwikkeling en verbetering van het maatschappelijk welzijn op nationaal en internationaal niveau. Het behandelt hoe individuen, private en publieke organisaties, instellingen en landen in alle stadia van ontwikkeling beter gebruik kunnen maken van kennis om groei- en ontwikkelingskansen te creëren en te verbeteren.

UNU-MERIT, gelegen in het centrum van Europa, onderzoekt hoe een breed scala van landen – ontwikkelingslanden, opkomende economieën en overgangseconomie, evenals geïndustrialiseerde economieën in Europa – waarvan sommige achterop zijn geraakt terwijl andere vooruit zijn gegaan – hun achterstand kunnen inhalen in het mondiale, ongelijke speelveld van de 21e eeuw, zonder toenemende ongelijkheid en sociale uitsluiting. Het onderzoeks- en beleidswerk van het Centrum brengt de specifieke rol van de staat, van de structuur en het bestuur van nationale instellingen, hun kenmerken en hun doeltreffendheid, naar voren om opkomende economieën te informeren over hoe ze hun achterstand kunnen inhalen en kunnen concurreren op de technologische grens.

Binnen deze brede mondiale context is het de onderzoeksmissie van UNUMERIT om meer inzicht te verschaffen in de sociale, politieke en economische internationale en lokale context waarbinnen innovatie en technologische verandering worden gecreëerd, aangepast, geselecteerd, verspreid en verbeterd. De onderzoeks- en opleidingsprogramma’s van het Instituut behandelen een breed scala aan relevante beleidsvragen die te maken hebben met de nationale en internationale bestuur van innovatie en bescherming van intellectueel eigendom, en het creëren en verspreiden van kennis. Het instituut kent een belangrijke rol toe aan directe betrokkenheid bij belanghebbenden, beleidsmakers, praktijkmensen en sociale ondernemers en maakt gebruik van diverse methoden zoals enquête analyse, case-based analyse, kwantitatieve-kwalitatieve vergelijkende analyse, discoursanalyse en actor gerichte institutionele analyse. Innovatiesystemen en -processen worden geanalyseerd op meerdere niveaus (bijv. actor, technologie, sectorale, nationale of regionale systemen), cross-sectioneel en/of longitudinaal.

Meer informatie

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA

sotla

Het ontwikkelingsbureau  is een instelling die openbare diensten verricht voor een aantal gemeenten in het zuidoostelijke deel van Slovenië (bij de Kroatische grens). Met vakkennis ondersteunen wij lokale initiatieven, ideeën, zorg voor erfgoed en regionale ontwikkeling.

Sinds 2001 heeft RA Sotla ervaring met het werken met veel verschillende projecten. Onze medewerkers zijn gewend om verschillende projecten te coördineren, implementeren, ontwikkelen, creëren en beheren, met partners uit verschillende programma’s.

De belangrijkste ervaringen van RA Sotla zijn:

  • projectmanagement (binnenlandse en internationale projecten),
  • inhoudelijke uitvoering van projecten,
  • administratief en financieel beheer van projecten,
  • organisatie van evenementen,
  • beheren van public relations,
  • het uitvoeren van onderzoeken, conditie analyses op het gebied van ondernemerschap, toerisme, plattelandsontwikkeling en cultureel erfgoed,
  • het maken van promotionele publicaties, het maken en/of
  • bedrijfsplannen redigeren.

RA Sotla treedt op als ondersteunende organisatie voor zowel de publieke sector als het Small Medium Enterprises (SME). RA Sotla bedenkt ideeën voor de projecten of zetten ideeën om in projecten. Daarnaast biedt RA Sotla gratis advies en begeleiding tijdens het hele bedrijfsproces – van de oprichting van het bedrijf tot het concept van projectideeën en hun realisatie, hebben uitgebreide expertise in bedrijfsbeheer en hebben de wens en passie om jonge ondernemers te helpen op hun weg naar succes. RA Sotla helpen met name kleine en middelgrote ondernemingen in plattelandsgebieden, die worden geconfronteerd met provocaties bij het toepassen van innovatieve bedrijfsmodellen om hun concurrentievermogen te vergroten.

Belangrijkste werkgebieden voor ontwikkelingsbureau Sotla:

  • plattelandsontwikkeling,
  • ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen,
  • toeristische ontwikkeling,
  • werken met jongeren,
  • behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed,
  • behoud van het milieu en de menselijke hulpbronnen.

Een deel van ons werk bestaat uit het uitvoeren van economische activiteiten op de markt – het creëren van DIIP’s (identification documenten van project investeringen), advies over aanbestedingen aanvragen enz. We hebben ervaring als leidende partner en als partner in binnenlandse en internationale projecten (LEADER/CLLD, Interreg V-A Slovenië-Kroatië, Erasmus+, EU voor burgers etc.).

De projecten variëren van toerisme, ecologie en gemeenschapsprojecten tot plattelandsontwikkeling en het aangaan van partnerschappen met tal van Sloveense en internationale publieke of private organisaties.

Meer informatie

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

SCAN DE QR-CODE OM AAN DE SLAG TE GAAN!

FOLLOW US! (1)