ECOffee Consumers: Creating Conscious Coffee Consumers with Sustainable Habits for Enhancing the Sustainable Coffee Industry

Erasmus+ KA2
2022-1-HU01-KA220-ADU-000085720

EU_flag-Erasmus_vect_POS
ECOffee consumers_logo suggestions_Oldal_5-1

Partnerji in kontaktne osebe

Koordinator

Partnerji

TUDÁS ALAPÍTVÁNY

logo-tudas

Tudás Alapítvány (Fundacija znanja) je bila ustanovljena leta 1994. Naši cilji so:

  • podpirati mlade umetnike in njihove umetniške razstave,
  • podpora predavateljem in raziskovalcem,
  • podpirati izdajanje knjig in revij,
  • izdaja različnih publikacij,
  • organiziranje znanstvenih in kulturnih konferenc,
  • gojiti kulturne stike med evropskimi narodi,
  • predstaviti in podpirati madžarsko kulturo v tujini,
  • podpirati študij nadarjenih študentov.

V okviru zgoraj navedenih splošnih ciljev fundacija posebno pozornost namenja:

  • izboljšanju konkurenčnosti predavateljev in raziskovalcev, ki delajo na področju gospodarstva ali kmetijstva, ter študentov, ki se izobražujejo na teh področjih, in kmetov; fundacija želi to doseči s posredovanjem sodobnega znanja o gospodarstvu, kmetijstvu, varstvu okolja, razvoju podeželja itd.,
  • ohranjanju naravnih in kulturnih vrednot,
  • rasti kulturnih vrednot s podpiranjem novih umetniških del (kot so: kipi, slike, knjige, gledališke predstave, literatura, glasba itd.),
  • ohranjanju zgodovinskih tradicij.
  • podpori odkrivanju, ohranjanju in preučevanju ljudske umetnosti in ljudske kulture,
  • učenju zdravega načina življenja in zdravega odnosa do življenja.

Več informacij

STRATEGIC OMNIA RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELEOPMENT LTD.

omnia

OMNIA – trajnostne raziskave in inovacije – sodeluje z uveljavljeno globalno mrežo partnerjev, z namenom, da bi zgradila trajnostni svet prihodnosti. Omniina multidisciplinarna ekipa iz pisarn na Cipru zagotavlja in razvija trajnostne rešitve in strategije z vrsto storitev, vključno s svetovanjem, raziskavami in medsektorskim sodelovanjem. OMNIA je razvila obsežno globalno mrežo s potrebnimi viri za razvoj in razširjanje projektov, pri čemer sodeluje s številnimi lokalnimi in mednarodnimi organizacijami s področja podjetništva in razvoja IT-poslovanja.

Organizacija ponuja široko paleto specializiranih storitev javnim in zasebnim organizacijam na naslednjih področjih trajnostnega razvoja na lokalni, evropski in mednarodni ravni:

  • trajnostni razvoj,
  • pametno kmetijstvo,
  • okoljski inženiring,
  • krožno gospodarstvo,
  • inovativno učenje,
  • pametna/zelena mesta,
  • trajnostni promet,
  • enakost spolov,
  • razvoj podjetij/startupov,
  • geoprostorski principi / GIS.

Poleg tega družba Omnia uporablja svoje strokovno znanje za spreminjanje inovativnih idej v kakovostne projekte za nacionalne in mednarodne programe, kot so Horizon2020, Interreg, Erasmus+, LIFE+ in drugi. Ekipa ima več kot 50 let skupnih izkušenj na področju usklajevanja in izvajanja projektov. Storitve družbe OMNIA so neposredno povezane z cilji trajnostnega razvoja, posredno pa spodbujajo krepitev ostalih.

Misija

  • Svoje delovanje razvijati v smer priznane organizacije na področju trajnostnega razvoja s krepitvijo mednarodne mreže in razvoj sodelovanja v zvezi z izobraževalnimi vsebinami. Vzpostavitev raziskovalne zasebne sheme Evropske unije in v tujini.

Vizija

  • Zagotavljanje pametnih strateških rešitev in krepitev partnerstev za bolj vključujočo in trajnostno prihodnost.

Cilji

  • Raziskovanje na visoki ravni na različnih področjih in zagotavljanje rešitev po meri,
  • spodbujanje podjetništva, vodenja in družbenih sprememb s krepitvijo trajnostnega razvoja v skladu s cilji trajnostnega razvoja,
  • ustvarjanje programov izobraževanja in usposabljanja za različne partnerje in
  • razvoj pametnih inovativnih pristopov v sektorjih turizma, kmetijstva in krožnega gospodarstva.

Več informacij

EUROPEAN INSTUTUTE FOR LOCAL DEVELEOPMENT

eild

Evropski inštitut za lokalni razvoj (EILD) je bil ustanovljen leta 2009 kot neodvisna nevladna organizacija, katere člani so evropski državljani in organizacije, ki jih zanima podpora dejavnostim regionalnega razvoja. Poslanstvo inštituta EILD je dosledno zagotavljanje inovativnih visokokakovostnih storitev, ki izboljšujejo gospodarstvo regij ter kakovost življenja v mestnih in podeželskih območjih, s podpiranjem in spodbujanjem izmenjave izkušenj med člani in partnerji za ohranjanje mednarodnega sodelovanja, spretnega povezovanja ter nadaljnjega napredka in rasti. Cilji in mreža naše organizacije so v podporo izpolnjevanju našega poslanstva. Prispevamo k bolj uravnoteženemu povezovanju celotnih območij z gospodarskimi, socialnimi in okolju koristnimi pobudami, da bi v veliki meri povečali kakovost življenja prebivalstva.

  • Ker je vloga tehnologije v človeški resničnosti vedno bolj večnamenska in večnivojska, EILD uporablja IKT na številnih področjih, kot sta izobraževanje in poslovanje, pa tudi na drugih področjih.
  • EILD zagotavlja neformalno/poklicno izobraževanje, izobraževanje na področju IKT in inovativne izobraževalne dejavnosti za izobraževalne namene. Z drugimi besedami, EILD zagotavlja specializirano izobraževanje za posebne, ranljive skupine.
  • Gamifikacija je nova metoda usposabljanja, ki jo je naša organizacija uvedla že zgodaj, tako ima izkušnje z oblikovanjem takšnih inovativnih orodij.
  • EILD zagotavlja visoko kakovost in zavezanost pri svojih storitvah in upravljanju uporabnikov z ohranjanjem močnega in aktivnega profila na regionalnem in mednarodnem trgu RTR, prilagajanjem prožnih tržnih strategij in opredeljevanjem inovativnih sredstev za optimizacijo.
  • EILD ima tudi veliko strokovnega znanja pri ustvarjanju orodij IKT in e-platform.
  • EILD je učinkovito zasnoval programsko opremo za prenos informacij z učnih tabel na pametne naprave, vključno s pristopi, ki temeljijo na pametnih tablah in kamerah.
  • Cilj EILD je razširiti inovativne ideje med regijami, sodelovati z drugimi regijami na nacionalni ali mednarodni ravni in jih uresničiti za regionalni razvoj.

Več informacij

TROPICALASTRAL LDA.

tropical

TropicalAstral Lda je zasebni ponudnik izobraževanja odraslih in prevajalsko podjetje, ki se osredotoča predvsem na poslovne stranke na območju Algarveja in ponuja zasebne poslovne jezikovne ure za vodstvene delavce.

TropicalAstral ponuja tudi široko paleto storitev, namenjenih krepitvi poslovne rasti in/ali (ponovnemu) tržnemu pozicioniranju. TropicalAstral lahko zagotovi oblikovanje spletnih strani in mobilnih aplikacij (iOS in Android) ter ustvari in upravlja platforme družbenih medijev ter strankam zagotovi celostne strategije družbenih medijev.

TropicalAstral ima veliko lastnih izkušenj na področju izobraževalnih virov, ustvarjanja spletnih strani in razvoja mobilnih aplikacij ter gradnje vsebin. Lastnik in ključni zaposleni v podjetju TropicalAstral je ustvaril tudi spletno stran z orodjem za učitelje “The Language Menu”, v katero je včlanjenih približno 35 000 učiteljev po vsem svetu. To tehnično in ustvarjalno strokovno znanje je prav tako ključni prispevek, ki ga lahko podjetje TropicalAstral prispeva k projektu.

Osebje v podjetju TropicalAstral ima bogate izkušnje z vodenjem in vrednotenjem ter delom z družbenimi mediji pri razširjanju projektov EU. Njihovo osebje je sodelovalo pri več kot 50 projektih EU, vključno s projekti Erasmus+, TOI in Justice, Grundtvig in projekti mobilnosti od leta 2008 kot partner in koordinator. Sodelovali so pri več projektih vključevanja in učenja jezika za priseljence.

Čeprav je podjetje TropicalAstral novoustanovljeno, je osebje v preteklosti že sodelovalo pri projektih EU prek različnih podjetij. V podjetju TropicalAstral je šest plačanih uslužbencev, ki vsi potujejo na sestanke in delajo na delovnih paketih.

Več informacij

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

maastricht

Univerza v Maastrichtu (UM) je vrhunska mednarodna univerza, ki slovi po kakovosti raziskav na številnih področjih. UM je po lestvici Times Higher Education (THE) za leto 2022 uvrščena na 127. mesto na svetu z dobrim rezultatom na področju prepoznavnosti raziskav, na lestvici THE-Ranking za najboljše mlade univerze na svetu za leto 2021 pa se je uvrstila na 6. mesto. UM je znana po svojem mednarodnem značaju, saj 40 % njenih zaposlenih in 50 % študentov prihaja iz tujine (več kot 100 držav). Poleg tega je tudi School of Business and Economics (SBE) priznana poslovna in ekonomska šola, ki je na lestvici THE-Ranking 2021 uvrščena na 62. mesto na svetu in sodi med 1 % najboljših poslovnih šol na svetu s trojno krono akreditacij (EQUIS, AACSB in AMBA).

UNU-MERIT je inštitut, ki deluje kot edinstveno raziskovalno središče in podiplomska šola za več kot 80 doktorskih in 130 magistrskih študentov. Je tudi možganski trust ZN, ki se ukvarja s številnimi političnimi vprašanji na področju znanosti, inovacij in demokratičnega upravljanja. UNU-MERIT se osredotoča na posebno vlogo znanosti, tehnologije in inovacij v najširšem smislu pri doseganju razvoja in izboljšanju družbene blaginje na nacionalni in mednarodni ravni. Obravnava, kako lahko posamezniki, zasebne in javne organizacije, institucije in države na vseh stopnjah razvoja bolje izkoristijo znanje za ustvarjanje in izboljšanje priložnosti za rast in razvoj.

UNU-MERIT, ki se nahaja v središču Evrope, raziskuje, kako lahko različne države – države v razvoju, hitro rastoča gospodarstva in gospodarstva v prehodu ter industrializirana gospodarstva v Evropi – od katerih so nekatere zaostajale, druge pa napredovale – dohitijo v globalnih neenakih konkurenčnih pogojih 21. stoletja, ne da bi se pri tem povečala neenakost in socialna izključenost. Center pri svojem raziskovalnem in političnem delu v ospredje postavlja posebno vlogo države, strukturo in upravljanje nacionalnih institucij, njihove značilnosti in učinkovitost, da bi gospodarstva v vzponu dobila informacije o tem, kako lahko dohitijo in konkurirajo na tehnološki meji.

V tem širokem globalnem okviru je raziskovalno poslanstvo UNU- MERIT zagotoviti več vpogleda v družbene, politične in gospodarske mednarodne in lokalne okoliščine, v katerih se ustvarjajo, prilagajajo, izbirajo, razširjajo in izboljšujejo inovacije in tehnološke spremembe. Raziskovalni programi in programi usposabljanja inštituta obravnavajo širok spekter pomembnih političnih vprašanj, ki se ukvarjajo z nacionalnim in mednarodnim upravljanjem inovacij in varstva intelektualne lastnine ter ustvarjanjem in razširjanjem znanja. Inštitut pripisuje pomembno vlogo neposrednemu sodelovanju z zainteresiranimi stranmi, oblikovalci politik, praktiki in socialnimi podjetniki ter uporablja različne metode, kot so analiza raziskav, analiza primerov, kvantitativno-kvalitativna primerjalna analiza, analiza diskurza in institucionalna analiza, osredotočena na akterje. Inovacijski sistemi in procesi se analizirajo na več ravneh (npr. na ravni akterjev, tehnologij, sektorskih, nacionalnih ali regionalnih sistemov), presečno in/ali longitudinalno.

Več informacij

RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA

sotla

Razvojna agencija je ustanova, ki opravlja dejavnost javne službe za več (5) občin v jugovzhodnem delu Slovenije (ob meji s Hrvaško). S strokovnim znanjem podpiramo lokalne pobude, ideje, skrbimo za dediščino in regionalni razvoj.

RA Sotla ima od leta 2001 izkušnje z različnimi projekti. Naše osebje je navajeno usklajevati, izvajati, razvijati, ustvarjati in upravljati različne projekte s številnimi partnerji iz različnih programov.

Glavne izkušnje podjetja RA Sotla so:

  • vodenje projektov (domači in mednarodni projekti),
  • vsebinsko izvajanje projektov,
  • upravno in finančno upravljanje projektov,
  • organizacija dogodkov in delavnic,
  • izvajanje aktivnosti odnosov z javnostmi,
  • izvajanje študij in analiz stanja na področju podjetništva, turizma, razvoja podeželja in kulturne dediščine,
  • ustvarjanje promocijskih publikacij, ustvarjanje in/ali
  • urejanje poslovnih načrtov.

RA Sotla deluje kot podporna organizacija za javni sektor in MSP. Zbiramo ideje za projekte in/ali jih spreminjajo v projekte. Nudimo brezplačno svetovanje z usmerjanjem skozi celoten poslovni proces – od ustanovitve podjetja do zasnove projektnih idej in njihove realizacije, imamo obsežno strokovno znanje na področju upravljanja podjetij ter željo in strast, da mladim podjetnikom nudimo pomoč na poti do uspeha. Še posebej želimo biti podpora malim in srednje velikim podjetjem na podeželju, ki se soočajo z izzivi pri uvajanju inovativnih poslovnih modelov za povečanje svoje konkurenčnosti.

Glavna delovna področja razvojne agencije Sotla:

  • razvoj podeželja,
  • razvoj malih in srednjih podjetij,
  • razvoj turizma,
  • delo z mladimi,
  • ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
  • ohranjanje okolja in človeških virov.

Del našega dela je tudi izvajanje gospodarskih dejavnosti na trgu – izdelava DIIP (dokumentov za identifikacijo naložbe v projekt), svetovanje pri prijavah na razpise itd. Imamo izkušnje kot vodilni partner in partner v domačih in mednarodnih projektih (LEADER/CLLD, Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, Erasmus+, EU za državljane itd.)

Projekti segajo od turističnih, ekoloških in komunalnih projektov do razvoja podeželja in vzpostavljanja partnerstev s številnimi slovenskimi in mednarodnimi javnimi ali zasebnimi organizacijami.

Več informacij

SLEDITE NAM NA DRUŽBENIH OMREŽJIH!

SKANIRAJTE KODO QR ZA ZAČETEK!

FOLLOW US! (1)