ECOffee Consumers: Creating Conscious Coffee Consumers with Sustainable Habits for Enhancing the Sustainable Coffee Industry

Erasmus+ KA2
2022-1-HU01-KA220-ADU-000085720

EU_flag-Erasmus_vect_POS
ECOffee consumers_logo suggestions_Oldal_5-1

Povzetek projekta

V današnjih časih se ogromna politična in družbena pozornost posveča zmanjšanju onesnaževanja, ki je posledica industrijskih in kmetijskih dejavnosti ter drugih človekovih dejavnosti, pri katerih nastajajo velike količine odpadkov. Odpadna hrana predstavlja vedno večji izziv in količino odpadkov, ki ga je treba upravljati z veliko skrbjo, hkrati pa zaradi svojih okoljskih, družbenih in gospodarskih vplivov priteguje vse več pozornosti in zahteva vedno več ukrepanja.

Primer takšnih odpadkov so tudi odpadne kavne usedline (SCG), ki predstavljajo naraščajoče tveganje v obsegu milijona ton letno, kar je neizogibno posledica hitrega povečevanja porabe kave po vsem svetu in pomanjkanja mehanizma za ravnanje s trdnimi odpadki.

Cilji projekta:

 • usposabljanje potrošnikov kave za vpeljevanje trajnostnih navad in zagotavljanje spodbud za upoštevanje takšnega profila. Zagotovili bomo prispevek projekta k dvigu usposobljenosti posameznikov širše javnosti, da bodo sposobni slediti osnovnim načelom krožnega gospodarstva v industriji kave z izbiro trgovin in lokalov, ki trajnostno ravnajo s svojimi kavnimi odpadki.
 • izboljšanje portfelja lastnikov kavarn in izobraževalcev odraslih z edinstvenim priročnikom o tem, kako usposobiti potrošnike kave za pridobitev trajnostnega potrošniškega profila. Razvili bomo e-priročnik, s katerim bomo motivirali in navdihnili lastnike Ho.Re.Ca. (proizvajalce kave)s trendi krožnega gospodarstva, hkrati pa bomo z njimi sodelovali pri razvoju aplikacije za pametne telefone, s katero bomo potrošnike povabili k uporabi kavarn, ki sodelujejo v mreži.
 • lastnikom kavarn, zaposlenim v kavarnah in trenerjem odraslih ponuditi enostavno in dostopno izobraževalno gradivo in metode v obliki OER in gradiva, pripravljenega za uporabo. Razvijali bomo njihovo znanje, spretnosti in lastnosti, povezane s konceptom krožnosti odpadne kave. Video učbenikom bo priložen vodnik za trenerje, ki bo na voljo na spletni strani projekta. Videoposnetek bo temeljil na potrebah porabnikov kave, da bi izboljšali bistvene veščine, tj. spodbujanje trajnostnih praks in zelenih veščin. Vse gradivo bo prosto dostopno in bo zagotavljalo prilagodljivo učenje visoke kakovosti na podlagi standardov EQF.

Delovni sklopi in aktivnosti, ki se bodo izvajale med projektom, so tesno povezani s cilji projekta in bodo prinesli rezultate, opisane v nadaljevanju:

 • Spletna stran ECOffee Consumers, ki vključuje:
  1. Poročilo o analizi potreb, ki opredeljuje posebne učne cilje potrošnikov kave, lastnikov kavarn, zaposlenih in izobraževalcev, razpoložljiva izobraževalna orodja, povezana s spodbujanjem trajnostnih navad uživanja kave, ter najboljše prakse promocije in spodbud za strategije trajnostnega uživanja kave.
  2. ECOffee Sustainable Cafeteria Cluster je zbirka podatkov o trajnostnih kavarnah v vseh državah partnericah projekta.
  3. Video vaje podpirajo učni proces potrošnikov kave kot enostavnejši in učencem prijaznejši pristop.
  4. Aplikacija za pametne telefone, virtualni prostor za zbiranje točk in zamenjavo s popusti ali boni, skupaj z videoposnetki za trajnostne in okolju prijazne navade uživanja kave.
 • 84 usposobljenih posameznikov med transnacionalnimi in nacionalnimi učnimi dejavnostmi za deležnike na temo trajnostnega uživanja kave.
 • 6 multiplikativnih dogodkov za promocijo projekta, njegovih rezultatov in izidov med vsemi zainteresiranimi.
 • Po prvih izračunih bo v projektne dejavnosti vključenih več kot 600 ljudi (izobraževalci odraslih, potrošniki kave, lastniki in zaposleni v kavarnah, centri za usposabljanje, javne ustanove).

Trajanje projekta: 24 mesecev (od 1. novembra 2022 do 31. oktobra 2024)

SLEDITE NAM NA DRUŽBENIH OMREŽJIH!

SKANIRAJTE KODO QR ZA ZAČETEK!

FOLLOW US! (1)