ECOffee Consumers: Creating Conscious Coffee Consumers with Sustainable Habits for Enhancing the Sustainable Coffee Industry

Erasmus+ KA2
2022-1-HU01-KA220-ADU-000085720

EU_flag-Erasmus_vect_POS
ECOffee consumers_logo suggestions_Oldal_5-1

Samenvatting van het project

Hedendaags wordt er een grote politieke en maatschappelijke aandacht gevestigd op de afname van de vervuiling die voortkomt uit industriële en agrarische activiteiten, en tevens andere menselijke activiteiten die grote hoeveelheden afval produceren. Voedselverspilling is een toenemende afvalstroom die met grote zorg moet worden beheerd en steeds meer aandacht krijgt vanwege de ecologische, sociale en economische gevolgen.

Dergelijke verspillingen zijn de Spent Coffee Grounds (SCG), een toenemend risico in een omvang van miljoenen tonnen per jaar, onvermijdelijk voortkomend uit de snelle toename van koffieconsumptie wereldwijd en het ontbreken van een mechanisme voor het beheer van vast afval.

Doelstellingen:

 • Een training van koffie consumenten in de richting van duurzame gewoonten en stimulansen bieden om een dergelijk profiel te volgen. We willen ervoor zorgen dat het project bijdraagt aan nascholingstrajecten voor het brede publiek om de basisprincipes van de circulaire economie in de koffie-industrie te kunnen volgen door winkels te kiezen die hun koffieafval duurzaam beheren.
 • De verbetering van het portfolio van cafetaria-eigenaren en onderwijzers met een unieke gids over hoe koffie consumenten kunnen worden opgeleid om een duurzaam consumptieprofiel te verkrijgen. De ontwikkeling van het e-gidsboek om Horeca eigenaren (koffie producenten) te motiveren en inspireren over de circulaire economie terwijl we met hen samenwerken door een smartphone-applicatie te ontwikkelen om consumenten uit te nodigen en tevens gebruik te maken van de Horecazaken die deelnemen aan het netwerk.
 • We willen eenvoudig en toegankelijk lesmateriaal en werkvormen aanbieden in de vorm van OER voor cafetaria-eigenaren, café medewerkers en trainers. We zullen hun kennis vaardigheden en attributen met betrekking tot het concept van circulariteit van koffieafval ontwikkelen. Een gids voor trainers zal de video tutorials aanvullen en is beschikbaar op de website van het project. De videos zal gebaseerd zijn op de behoeften van koffie consumenten om essentiële vaardigheden te verbeteren, d.w.z. bevordering van duurzame praktijken en groene vaardigheden. Al het materiaal is klaar voor gebruik en zorgt voor flexibel leren van hoge kwaliteit op basis van de EQF-normen.

De WP’s en activiteiten die tijdens het project moeten worden uitgevoerd, zijn nauw verbonden met de doelstellingen van het project en zullen de resultaten opleveren zoals hieronder beschreven:

 • ECOffee Consumers-website dat het volgende bevat:
  1. Een behoeften-analyserapport dat specifieke leerdoelen identificeert van koffie consumenten, cafetaria-eigenaren, werknemers en onderwijzers. Daarbij worden er beschikbare educatieve hulpmiddelen aangeboden met betrekking tot het bevorderen van duurzame koffie consumptiegewoonten en gunstigste strategieën van promotie en stimulansen voor duurzame koffieconsumptie.
  2. ECOffee Sustainable Cafeteria Cluster een database van duurzame cafetaria’s in alle partnerlanden van het project.
  3. Video-tutorials die het leerproces van koffie consumenten ondersteunen als een gemakkelijkere en leer vriendelijke benaderingswijze.
  4. Een smartphone-applicatie, de virtuele ruimte voor het verzamelen van punten, om deze in te kunnen wisselen voor kortingen of vouchers, samen met video-tutorials, video’s voor duurzame en milieuvriendelijke koffie consumptiegewoonten.
 • 84 getrainde personen die tijdens de transnationale en nationale leeractiviteit met betrekking tot duurzame koffieconsumptie.
 • Zes multiplier-evenementen om het project, de resultaten en uitkomsten onder alle geïnteresseerden te promoten.
 • Volgens een eerste berekening zullen meer dan 600 mensen betrokken zijn bij de projectactiviteiten (trainers, koffie consumenten, cafetaria-eigenaren en werknemers, opleidingscentra, openbare entiteiten).

Duur van het project: 24 maanden (1 november 2022 – 31 oktober 2024)

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

SCAN DE QR-CODE OM AAN DE SLAG TE GAAN!

FOLLOW US! (1)