Algemene doelstellingen

De Tudás Alapítvány (Stichting van Kennis) werd opgericht in 1994. Onze doelstellingen zijn:

 • ter ondersteuning van jonge kunstenaars en hun kunsttentoonstellingen
 • ter ondersteuning van docenten en onderzoekers
 • ter ondersteuning van het uitgeven van boeken en tijdschriften
 • verschillende publicaties uitbrengen
 • het organiseren van wetenschappelijke en culturele conferenties
 • om culturele contacten tussen Europese naties te cultiveren
 • om de Hongaarse cultuur in het buitenland te presenteren en te ondersteunen
 • om de studie van getalenteerde studenten te ondersteunen

Binnen de hierboven genoemde algemene doelstellingen besteedt de stichting bijzondere aandacht aan:

 • de verbetering van het concurrentievermogen van docenten en onderzoekers die werkzaam zijn op het gebied van economie of landbouw en dat van de studenten van hogescholen of universiteiten die deelnemen aan onderwijs dat verband houdt met deze gebieden en van de betrokken landbouwers; de stichting wil dit bereiken door het bijbrengen van actuele kennis over economie, landbouw, milieubescherming, plattelandsontwikkeling etc.
 • het behoud van natuurlijke en culturele waarden
 • de groei van culturele waarden door ondersteuning van nieuwe kunstwerken (zoals: beelden, schilderijen, boeken, theatervoorstellingen, literatuur, muziek enz.)
 • het behoud van historische tradities
 • de ondersteuning van de ontdekking, het behoud en de studie van volkskunst en volkscultuur
 • het aanleren van een gezonde manier van leven en een gezonde levenshouding

PIC-nummer: 948376664

Organisatie-ID: E10025093

logo-tudas