Általános célkitűzések

Tudás Alapítvány (Foundation of Knowledge) 1994-ben alakult. Célja:

 • fiatal művészek és művészeti tárlatok
 • oktatók és kutatók
 • könyv- és lapkiadás segítése
 • kiadványok megjelentetése
 • tudományos és művészeti konferenciák szervezése
 • az európai népek kulturális kapcsolatainak ápolása
 • a magyar kultúra külföldi megjelenítése, patronálása
 • tehetséges diákok tanulmányainak támogatása

A felsorolt általános célkitűzéseken belül külön hangsúlyt fektet az alábbiakra:

 • a gazdasági és agrárterületen dolgozó oktatók és kutatók, a gazdasági és agrárképzésben részt vevő főiskolai, egyetemi hallgatók, az agráriumban érintett gazdálkodók versenypozíciójának javítása: korszerű, versenyképes ökonómiai, mezőgazdasági, környezetvédelmi, vidékfejlesztési stb. ismeretek átadásán keresztül
 • természeti és a kulturális értékek megőrzése
 • kulturális értékek gyarapítása új művészeti alkotások (szobrok, képek, könyvek, színházi bemutatók, irodalmi, zenei stb. művek) létrehozásának támogatásával
 • történelmi hagyományok ápolása
 • a népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának előmozdítása
 • egészséges életmódra és életszemléletre nevelés

PIC azonosító: 948376664

Szervezeti / intézményi azonosító: E10025093