Általános célkitűzések

Tudás Alapítvány (Foundation of Knowledge) 1994-ben alakult. Célja:

 • fiatal művészek és művészeti tárlatok,
 • oktatók és kutatók,
 • könyv- és lapkiadás segítése;
 • kiadványok megjelentetése,
 • tudományos és művészeti konferenciák szervezése,
 • az európai népek kulturális kapcsolatainak ápolása,
 • a magyar kultúra külföldi megjelenítése, patronálása;
 • tehetséges diákok tanulmányainak támogatása.

A felsorolt általános célkitűzéseken belül külön hangsúlyt fektet az alábbiakra:

 • a gazdasági és agrárterületen dolgozó oktatók és kutatók, a gazdasági és agrárképzésben részt vevő főiskolai, egyetemi hallgatók, az agráriumban érintett gazdálkodók versenypozíciójának javítása: korszerű, versenyképes ökonómiai, mezőgazdasági, környezetvédelmi, vidékfejlesztési stb. ismeretek átadásán keresztül;
 • természeti és a kulturális értékek megőrzése,
 • kulturális értékek gyarapítása új művészeti alkotások (szobrok, képek, könyvek, színházi bemutatók, irodalmi, zenei stb. művek) létrehozásának támogatásával,
 • történelmi hagyományok ápolása,
 • a népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának előmozdítása;
 • egészséges életmódra és életszemléletre nevelés.

PIC azonosító: 948376664

Szervezeti / intézményi azonosító: E10025093

logo-tudas