Impact of Social Media on the Dissemination of Erasmus+

Erasmus+ KA1
2019-1-CZ01-KA105-060730

EU_flag-Erasmus_vect_POS

A projekt összefoglalása

„A szociális média hatása az Erasmus+ program eredményeinek terjesztésére” egy kétlépcsős Erasmus+ projekt, amelynek célja a civil szervezetek és a társadalom, illetve ezek közösségi médiával való kapcsolatának értelmezése. Az eredmények hatékony terjesztése érdekében a projektpartnerek innovatív megoldásokat keresnek a közösségi média nyújtotta lehetőségek kiaknázásával.

Tapasztalatok szerint a civil szervezetek nem fordítanak kellő energiát projekteredményeik terjesztésére, hogy ezek megfelelő módon, időben és mélységben eljussanak az érintettekhez (célcsoportok, döntéshozók stb.). A kommunikáció hiányának, elégtelen voltának oka, hogy az NGO-k terjesztési tevékenységei elavultak, nem felelnek meg a kor nyújtotta színvonalnak, főként az eredmények létrehozására koncentrálnak, és elfeledkeznek arról, hogy mindez nem hasznosul megfelelően, nem fejti ki társadalmi hatását, ha az érintettek nem szereznek róla tudomást.

A projekt során megszervezésre kerülő képzések fő célkitűzései, témái:

  • ismeretek nyújtása annak érdekében, hogy a civil szervezetek a közösségi média segítségével javítsák a projekteredmények terjesztésének gyakorlatát;
  • a közösségi média menedzselési ismereteinek átadása;
  • a képzésben résztvevők felkészítése arra, hogy maguk is tovább tudják adni a megszerzett ismereteket (legyenek képesek tanítani azt);
  • a civil szervezetek hálózata létrehozásának előmozdítása az egymás közötti információcsere, kommunikáció javítása érdekében;
  • innovatív módszerek nyújtása a közösségi médiahálózatok tartalmának fejlesztése érdekében;
  • hirdetések létrehozásához szükséges hasznos és rugalmas eszközök bemutatása;
  • a médiakommunikációs készségek fejlesztése a civil szervezetek és a fiatal munkavállalók körében;
  • a polgári újságírás tudatosságának fokozása;
  • a társadalmi felelősségvállalás növelése;
  • a projekteredmény-terjesztés hatékony módszereinek bemutatása;
  • a projektmenedzsmentről szóló ismeretek a közösségi médiában;
  • a programszervezési ismeretek bővítése
  • a nem formális tanulás előmozdítása és bemutatása a fejlesztés eszközeként;
  • a legjobb gyakorlatok megismertetése a közösségi média használatának területén;
  • a kultúrák közötti csere, a tolerancia és a szolidaritás előmozdítása

Koordinátor

Partnerek

Első tréning

Résztvevők

  • Palotás János
  • Palotásné Pánti Róza
  • Molnár Péter Lajosné

Második tréning

Résztvevők

  • Bódai Zsófia
  • Hegyi Balázs
  • Kovács Viktória