European Intercultural Dialogue

Erasmus+ KA1
2023-1-ES02-KA152-YOU-000117041

EU_flag-Erasmus_vect_POS
cropped-cropped-LOGO

A projekt összefoglalója

A kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása hozzájárul az Európa Tanács alapvető célkitűzéséhez, nevezetesen az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megőrzéséhez és előmozdításához.

A tagállamok állam- és kormányfőinek első csúcstalálkozója (1993) megerősítette, hogy Európa gazdag örökségét a kulturális sokszínűség jellemzi, és hogy a tolerancia a nyitott társadalom garanciája, ami elvezetett a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményhez (Framework Convention for the Protection of National Minorities, 1995), a Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (European Commission against Racism and Intolerance) létrehozásához, valamint a rasszizmus, antiszemitizmus, idegengyűlölet és intolerancia ellen meghirdetett európai ifjúsági kampány (“All Different – All Equal” = „Mindenki más – Mindenki egyenlő”) elindításához.

Az állam- és kormányfők harmadik csúcstalálkozója (2005) a kultúrák közötti párbeszédet (beleértve annak vallási dimenzióját is) a tudatosság, a megértés, a megbékélés, a tolerancia előmozdításának, a konfliktusok megelőzésének, valamint a társadalom integrációjának és kohéziójának eszközeként azonosította.

Ezt az „Európa Tanács kultúrák közötti párbeszéd fejlesztési stratégiájáról szóló farói nyilatkozat” (Faro Declaration on the Council of Europe’s Strategy for Developing Intercultural Dialogue) részletezte, amelyet a kulturális miniszterek még abban az évben fogadtak el.

A CSEREPROGRAM BEMUTATÁSA

Az „Európai Interkulturális Párbeszéd” c. projekt a nacionalizmus európai térnyerését és annak a kisebbségekre és a bevándorlókra gyakorolt negatív hatásával foglalkozik.

A résztvevő partnerek úgy gondolják, hogy a nacionalizmus dehumanizáló diskurzusokon alapul, amelyek a kisebbségeket és a bevándorlókat hibáztatják különféle problémákért, és ez a magyarázat kirekesztő politikához és erőszakhoz vezethet.

A projekt az interkulturális tanulás és a nacionalizmus ellenes narratívák fontosságát is tárgyalja. Az ifjúsági csereprojekt célja a kulturális jogok, az interkulturális tanulás és a nemzetellenes narratívák előmozdítása a fiatalok körében. Hat olyan ország fiataljait fogja össze, ahol az elmúlt években erősödött a nacionalizmus.

A projekt mind a kiváltságos, mind a hátrányos helyzetű fiatalokat részvételére számít, és lehetőséget biztosít számukra a különböző kultúrák megismerésére és a kritikus gondolkodási készségek fejlesztésére.

A projekt célja, hogy segítsen a fiataloknak ellenállni a nacionalizmus vonzerejének, és elősegítse a kultúrák közötti párbeszédet.

Célok

  • Hangsúlyozni a kulturális jogok és az interkulturális tanulási párbeszéd jelentőségét mint az etnikai konfliktusok és a fiatalok radikalizálódásának megelőzésének eszközét.
  • Annak hangsúlyozása, hogy a fiatalok által irányított kezdeményezések hogyan gátolhatják meg a nacionalizmust és a radikalizálódást, hogyan erősíthetik tovább az interkulturális párbeszédet alulról építkező módon olyan multikulturális társadalmakban, mint Spanyolország, Szerbia, Magyarország, Románia, Németország és Törökország.
  • A befogadás, az elfogadás és a más kultúrák iránti tisztelet előmozdítása azon résztvevők körében, akik közvetlen kedvezményezettként vesznek részt az ifjúsági csereprogramban.
  • A fiatalok ismeretekkel való felruházása és interkulturális kompetenciák elsajátítása a gyűlöletbeszédhez/bűnözéshez, erőszakos szélsőségességhez és radikalizálódáshoz vezető nacionalista diskurzus elleni küzdelem érdekében.
  • Ösztönözni a fiatalokat a civil életben az interkulturális tanulás és párbeszéd támogatására és gyakorlására azokban a közösségekben, ahol élnek.
  • Bízunk benne, hogy a projekt keretében tervezett tevékenységek eredményeként a fent említett országokból érkező fiatalok előmozdítják a kultúrák közötti párbeszédet, és közösségeikben a nacionalista diskurzusok elleni küzdelemben megfelelő módon tudnak majd érvelni.

A projekt futamideje: 11 hónap (2023. június 1 – 2024. április 30.)

Információs csomag és agenda

  • A képzés helyszíne: Málaga (Spanyolország)
  • Időpontja: 2023. december 1-9.
  • Infopack
  • Agenda

Magyar résztvevők

  • Kurusa Martin
  • László Judit
  • Pataki Katalin
  • Szabolcsi Kata Sára
  • Várhelyi Krisztina Flóra

Koordinátor

  • Asociacion Malaguena de Educacion y Formacion Europea, Málaga (Spanyolország)

Partnerek

  • Weltgewandt. Institut für interkulturelle politische Bildung e.V., Berlin (Németország)
  • Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vrancea, Foksány (Románia)
  • Bilgi ve Beceri Dernegi, Niğde (Törökország)
  • UG Dah Teatar, Belgrád (Szerbia)
  • Tudás Alapítvány, Hódmezővásárhely (Magyarország)