AMORE: Adults’ Micromachismo Reeducation

Erasmus+ KA2
2020-1-HU01-KA204-078666

EU_flag-Erasmus_vect_POS
AMORE Logo

A projekt összefoglalója

Az Európa Tanács meghatározása szerint a nemek közötti egyenlőség azonos felelősséget, láthatóságot, autonómiát és mindkét nem részvételét jelenti az élet köz- és magánszférájában egyaránt. A szexuális bántalmazást úgy határozzák meg, mint egy személy biológiai vagy társadalmi neme elleni erőszakot, ideértve a szexuális visszaéléseket és zaklatásokat, a nemi erőszakot, a családon belüli erőszakot stb. Bár ez mindenkit egyformán érinthet, mégis ennek a fajta erőszaknak a nők a legfőbb áldozatai.

A globalizáció korában erősen függünk azoktól a rendkívül veszélyes tartalmaktól, amiket az internet és a közösségi média közvetít számunkra. Manapság – az ezekhez való könnyű hozzáférés révén – olyan, senki által nem ellenőrzött, antihumánus vélemények, ideológiák kapnak nyilvánosságot, melyeket az ott jelen lévő sokféle ember oszt meg. Ebben a kontextusban jelennek meg a szexuális tartalmú gyűlöletjelenségek is, és egyúttal megjelenik az ún. kibererőszak is. Az EIGE (Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete) jelentése szerint Európában tíz nőből egy szenvedett már el valamilyen internetes erőszakot. Ha pedig a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetésről beszélünk, akkor az a tapasztalat, hogy Európa-szerte sok LMBT-ember nem is tudja megmutatni vagy kifejezni magát, mert gyakoriak az erőszakos támadások ellenük. Egy EU által készített felmérés arról számol be, hogy az LMBT-közösségből származó emberek 47%-a gondolja úgy, hogy szexuális irányultsága miatt diszkriminációnak vagy zaklatásnak van kitéve.

A migráns hátterű nők migránsként és nőként is kihívásokkal néznek szembe, és emiatt kettős hátrányt szenvednek. Házastársi erőszak esetén ezek a nők vonakodnak feljelenteni párjukat, mert legális tartózkodási státuszuk is veszélybe kerülhet. Ráadásul a hatóságok az ilyen a házastársi erőszakot gyakran nem kezelik bűnesetként, mert – szerintük – ezek kulturális különbségekre vezethetők vissza. De mindannyian rendszeresen ki vagyunk téve a mindennapi szexizmusnak anélkül, hogy tudatában lennénk. Rendkívül hozzászoktunk ezekhez a helyzetekhez vagy kifejezésekhez, melyeket egyszerűen társadalmi konstrukcióknak és általában normálisnak tekintünk. A média főcímei gyakran elítélik azokat a bűncselekményeket, amelyek halálesettel végződnek. Mindazonáltal nem elemzik azt a jelenséget, amely a mindennapi szexizmust „normálisnak” tekinti.

A Tudás Alapítvány (Magyarország), a Permacultura Cantabria (Spanyolország), az Olemisen Balanssia ry (Finnország) és az Oriel (Olaszország) által végzett kutatás, amelyben riasztó adatokat találtak az országaikban tapasztalható nemek közötti egyenlőtlenségekről, motiválta a stratégiai partnerség létrehozását és az „AMORE: Adults ́ MicrOmachismo ReEducation” projekt életre keltését. Célja, hogy szembenézzen a legtöbbet szenvedők (felnőtt és bevándorló hátterű nők, LMBT-közösség) szexista jellegű megkülönböztetésével a különböző médiumokban, különösen a digitális világban.

A projekt célja a tudatosság növelése és a felnőtt emberek felkészítése a mindennapi szexizmus felismerésére és megelőzésére. A résztvevők információkhoz, képességekhez és eszközökhöz jutnak a mindennapi szexista helyzetek észrevételéhez, és megtanulják, hogyan változtassák meg ezeket.

Az AMORE a négy szervezet négy-négy felnőtt oktatójának aktív részvételére számít, akik belső képzések során továbbítják szervezetük és közösségük felnőtt tanulói számára a megszerzett ismereteket. Minden résztvevő szervezet munkáját egy projektkoordinátor és egy disszeminációs menedzser koordinálja.

*     *     *

A projekt tartalma

​​Képzés Magyarországon

  • A Tudás Alapítvány átadja a magyar tapasztalatokat a nők elleni erőszak, a nemi alapú megkülönböztetés felismerésével, megelőzésével és a vele való szembenézessel kapcsolatban, valamint eszközöket mutat be a nemi erőszak és az előítéleteken, sztereotípiákon alapuló társadalmi problémák megelőzésére.

  • Az Olemisen Balanssia ry a mindennapi szexizmussal kapcsolatos eszközöket és jó gyakorlatokat, a bevándorló nők, az LMBT-közösség és általában a felnőtt nők helyzetét mutatja be.

  • Az Oriel bemutatja a mindennapi szexizmussal kapcsolatban a média – különös tekintettel az internetre és a közösségi hálózatokra – negatív szerepét. Bemutatja a közösségi médiában alkalmazandó befogadó és erőszakmentes kommunikációs eszközöket.

Képzés Spanyolországban

A Permacultra Cantabria által szervezett tanfolyam összegyűjti a projekt során megszerzett összes tudást, beépíti a jó gyakorlatokat és a magyarországi képzés során összegyűjtött tapasztalatokat. Ennek a kurzusnak az a célja, hogy a résztvevő szervezetek felnőttoktatói képesek legyenek a megszerzett ismereteket továbbadni munkatársaiknak, illetve a szélesebb közösségnek, hasznos eszközökkel felvértezve őket a szexista gyakorlatokkal való szembenézésre.

*     *     *

Összefoglalva a várható hatást: határozottan hiszünk abban, hogy a résztvevők mindennapi szexizmussal kapcsolatos ismeretei bővülnek, és jó módszertani gyűjteményük lesz felnőtt tanulóik számára, hogy miként lépjenek fel a közösségeikben megjelenő mindennapi szexizmus gyakorlatával szemben. Arra számítunk – különös hangsúlyt fektetve a mindennapi szexizmus elleni küzdelemre a médiában -, hogy előmozdítjuk az LMBT-közösségek és a bevándorló hátterű személyek befogadását, akik így egyenlő tagjaivá válhatnak a társadalomnak.

*     *     *

A projekt futamideje: 24 hónap (2020. október 15 – 2022. október 14.)