European Bank of Memories (EBM)

Grundtvig
GR-LP-2012-032

grundtvig
Kep2

A projekt összefoglalója

A project célja, hogy fiatalokból és idősekből álló csoportok, továbbá szakemberek közreműködésével létrehozzon egy – az emberi érzékszervekre alapozott – „emlékbankot”, mely öt részből (dobozból) áll. Mindegyik „doboz” egy-egy érzékszervhez kapcsolódik: látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás. Mindegyik partner részt vesz ezeknek a dobozoknak a feltöltésében, melyek a partnerországok következő „emlékeit” fogják tartalmazni:

  • vizuális emlékek: tájképek és emberek;
  • hallási emlékek: zene;
  • tapintási emlékek: művészet és kézművesség;
  • ízlelési emlékek: ízek és hagyományos receptek;
  • szaglási emlékek: aromák, növények és fűszerek.

A partnerek a projekt végrehajtása során létrehozzák azokat az eljárási szabályokat, melyek segítik az egységes szempontú adatgyűjtést. Az összegyűjtött emlékek értékelése és „dobozokban való elhelyezése” a projektértekezletek feladata. Az eredmények terjesztése az IKT-eszközök széles körű alkalmazásával valósul meg.

Célkitúzések:

  • Hozzájárulás annak megértéséhez, hogy az idősebb generációk örökségének (tudás, tapasztalat, emlékezet) megőrzése és továbbadása fontos alkotóeleme és feltétele a jelenlegi és jövőbeni társadalmi jólétnek.
  • Az idősek (és különösen a nők) társadalmi jóléthez, illetve az európai együttműködéshez (állampolgársághoz) való közreműködésének megismertetése, ami alapja annak, hogy megértsük és tiszteljük más népek értékeit, kultúráját.
  • Különböző együttműködési formák (értekezletek, szociális hálózatok, platformok stb.) létrehozása idősek és fiatalok között a különböző európai országokban.
  • Az öt érzékszervre alapozott emlékek kutatási, adatgyűjtési és rögítési szabályainak kifolgozása a partnerországokban.
  • A kulturális örökség megosztása, tisztelete és megőrzése az „emlékek bankjának” létrehozásával.
  • Az „emlékbank” létrehozásával emlékek százainak, az emlékezet által megőrzött szellemi kincsek védelmének biztosítása a felejtéssel szemben.
  • Nemzetek és generációk közötti pedagógia – melynek központjában az emlékezet áll – megalapozása, a kulturális örökség (emlékek) felhalmozása és terjesztése.
  • Hozzájárulás ahhoz a pedagógiai kihíváshoz, melyet az európai népesség „öregedése” jelent.
  • Az idősek (különösen a nők) – akik alacsony képzettségi szinttel rendelkeznek – és a fiatalok segítése, hogy fejlesszék ismereteiket a múltról.
  • Hozzájárulni az IKT-alapú tartalomfejlesztések, szolgáltatások, pedagógiai és gyakorlati módszerek elterjesztéséhez.
  • Elősegíteni az alapvető IKT készségek megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű népesség körében.
  • A nemzedékek közötti szolidaritás ösztönzése.

A projekt futamideje: 24 hónap (2012. augusztus 1 – 2014. július 31.)