Személyzeti és oktatói mobilitás nem felsőoktatás számára (M3) - Izland

EGT Alap
HU08-0001-M3

EEA-Grants-logo

Célkitűzések

Tanulmányút szervezése az izlandi mezőgazdaság és mezőgazdasági szakképzés (ezen belül hangsúlyosan a gyakorlati képzés) megismerése érdekében.

A tanulmányút fő célkitűzései:

  • az izlandi mezőgazdaság általános helyzetének megismerése;
  • a közép- és felsőfokú mezőgazdasági szakképzés megismerése;
  • a gyakorlati képzés oktatásban, képzésben elfoglalt helyének megismerése;
  • az Agricultural University of Iceland és mezőgazdasági szakképző iskolá(k) meglátogatása;
  • gyakorlóhelyek (tanüzemek, termelő üzemek, farmok, gazdaságok) meglátogatása;
  • megbeszélések folytatása a vendéglátókkal, új együttműködések kialakítása, új projektek előkészítése (Erasmus+).

A fentiek mellett külön hangsúlyt fektetünk az alábbi szakterületek tanulmányozására, megismerésére, a szakképzésben betöltött szerepének, súlyának vizsgálatára:

  • szarvasmarha-, juh- és kecsketartás,
  • lótenyésztés,
  • geotermikus energia hasznosítása a mezőgazdaságban,
  • falusi turizmus,
  • ECVET alkalmazása a szakképzésben.

Szakmai célok:

  • A kedvezményezettek számára a legfontosabb cél a szakmai továbbképzés, fejlődés. A tervezett tanulmányutak során megismerkedhetnek az izlandi közép- és felsőfokú mezőgazdasági szakképző intézményeinek munkájával. Bepillantást nyernek ezen iskolák életébe, megismerik működési feltételüket, felszereltségüket, szolgáltatásaikat. Közvetlen tapasztalatokat szereznek az ott folyó oktatási tevékenységről, az alkalmazott módszerekről és oktatási anyagokról, dokumentumokról, továbbá a gyakorlati képzés helyszíneiről.
  • Célunk továbbá a duális képzés izlandi gyakorlatának tanulmányozása, ahol a tanulók a szakmai, elméleti ismereteket a szakképző iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig gazdálkodó szervezeteknél, költségvetési szerveknél folyik.
  • A szakoktatás megismerésén túl a tanulmányutak célja az izlandi mezőgazdaság sajátosságainak megismerése is: a szarvasmarha-, juh- és kecsketartás, a lótenyésztés és -tartás, a geotermikus energia hasznosítása, a falusi turizmus területén.
  • A tanulmányút során összegyűjtött tapasztalatok, dokumentumok (oktatási, képzési és egyéb anyagok stb.) hozzájárulnak ahhoz, hogy a kedvezményezettek által kidolgozásra kerülő szakmai összefoglaló tanulmány a lehető legteljesebb képét adja a tanulmányozott ország mezőgazdaságának és mezőgazdasági szakképzésének.
  • A felsoroltak mellett új szakmai kapcsolatok alakulnak ki a meglátogatandó intézmények munkatársaival, melynek következtében új együttműködések alakulhatnak ki. Az sem mellékes – természetesen -, hogy a kedvezményezettek megismerkedhetnek más országok kultúrájával, meríthetnek gondolkodásmódjukból, fejleszthetik nyelvtudásukat.

A projekt futamideje: 2014. szeptember 1 – 2015. október 31.