Searching for the Labours of Hercules

Erasmus+ KA2
2014-1-TR01-KA201-012990

EU_flag-Erasmus_vect_POS
Başlıksız-4

A projekt összefoglalója

A projekt célkitűzése egy innovatív oktatási anyag létrehozása és működtetése, amely különböző típusú középiskolákban, különböző osztályokban és oktatási rendszerekben használható. Az oktatási anyag, melyet a projektben közreműködő partneriskolák tanulóinak közreműködésével hozunk létre, több részből áll: online játék, interaktív képregény, interaktív útikalauz, amelyek bemutatják Hercules életének helyszíneit. A nyílt hozzáférésű tanulási platform és a tényleges utazások a projekt végrehajtása során biztosítják a tanároknak és a tanulóknak, hogy fokozzák innovatív képességeiket és hasznosítsák azokat munkájuk során.

Célunk, hogy – informatikai eszközök felhasználásával – feltérképezzük a mitológiai hős, Hercules tevékenységét, illetve a róla szóló mítosz hatását a különböző európai népek kultúrájára. A projektben résztvevő partnerországok jelenlegi területe nagyjából egybeesik a Hercules által bejárt helyszínekkel. A projektmunka olyan kulturális értékként mutatja be a görög mitológiai hőst, Herculest, akinek hatása van az európai kultúrára. A projektmunka eredményeként létrejön egy interaktív képregény Windows/Mac alapú számítógépekre, Android-re és IOS-re.

A tanulók szempontjából a két legfontosabb szempont a projektmunka során: az európai kulturális sokszínűség megismerése és az IKT-eszközök használata. Emellett szeretnénk a projektpartnerek oktatói, tanárai számára is lehetővé tenni, hogy elsajátítsák az IKT-eszközök használati módját, és hogy alkalmazzák is ezeket saját pedagógiai tevékenységük során. Ebben a munkában főként két projektpartner, az ASPETE és a Hacetteppe University segítségére támaszkodunk, akik szakértői az IKT-eszközök pedagógiai használatának.

A fenti cél elérése érdekében minden projektértekezlet során beillesztünk a programba rövid képzéseket és gyakorlatokat az IKT-eszközök használatáról. Azért tesszük ezt, hogy mind a tanárok, mind a diákok elsajátítsák a projekt két fő termékének (interaktív képregény, útikalauz) használati módját. A mitológia nyelve az ógörög, melyet a legtöbb mai iskolában nem oktatnak már. Szeretnénk azonban elérni, hogy a diákok megtanuljanak alapvető kifejezéseket ezen a nyelven, hogy megértsék a fontos emlékhelyek feliratait, és majd hasznosítani tudják ezt a tudást az online játékok során is.

A diákok informatikai ismereteiket gyarapítják azáltal, hogy részt vesznek olyan projekteredmények létrehozásában, mint az online játék, az interaktív képregény vagy a tematikus útikalauz Hercules utazásairól stb. Szeretnénk abban is segíteni a tanulóknak, hogy kellő figyelmet fordítsanak a kultúrák sokszínűségének, a történelmi helyszíneknek és a közös európai értékeknek megismerésére, megértésére.

A projektmunka során a tevékenységeket az eTwinning platform használatával végezzük, aminek célja, hogy a diákok elsajátítsák a Web 2.0 használatát, illetve előmozdítsuk a kölcsönhatást a partnerek között. A felsorolt tevékenységek – a fentieken túl – fejlesztik a közreműködők idegennyelvi ismereteit is. Némelyik partnerintézménynek vannak olyan tanulói, akiknek sepciális képzési igényei vannak. Ezért külön figyelmet fordítunk arra, hogy az ő számukra is végezhetők legyenek a bemutatott projektevékenységek, és elsajátítsák az IKT-ismereteket, a laptopok, tabletek és okostelefonok használatát. Segíteni fogjuk az olvasási, írási vagy helyesírási problémákkal küzdő tanulókat abban, hogy jobb eredményeket érjenek el, biztosítjuk a nehéz anyagi körülmények között élő diákok közreműködését is a projektmunkában.

Azt szeretnénk, hogy a projektben közreműködő tanulók létrehozzák saját interaktív közösségeiket, olyanná váljanak, hogy büszkén vállalják mind európai, mind nemzeti identitásukat, amiben segítségükre lesz az európai eszmék cseréje, a közös európai örökség, kultúra és azok a kreatív oktatási dokumentumok, melyeket létrehoznak a projekt során, és majd hasznosítanak annak befejezése után is.

A projekt futamideje: 36 hónap (2014. szeptember 1 – 2017. augusztus 31.)