Future Skills for Volunteering (FutVol)

Erasmus+ KA2
2017-1-FI01-KA204-034696

EU_flag-Erasmus_vect_POS
logo

A projekt összefoglalója

A projekt célja az európai önkéntesség területén dolgozók jövőbeni készségeivel kapcsolatos kihívások kezelése. A szükséges válaszokat az Európai Unió alábbi két döntése indokolja, melyekre az európai önkéntesek és az egyéb harmadik szektorbeli szervezetek nem készültek még fel:

  • Az Európai Bizottság ajánlása a nem formális és informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (2012/C 398/01), amely elismeri a civil társadalom szerepét a nem formális és informális tanulás eredményei érvényesítésének folyamatában.
  • Az EYV Allience politikai ajánlásai az önkéntesség európai évében, 2011-ben: támogató környezet megteremtése, a minőség javítása, az önkéntesség és az általa létrehozott értékek elismerése.

A FutVol projekt tíz ország (Bulgária, Finnország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Lengyelország, Portugália, Románia, Törökország és az Egyesült Királyság) oktatási intézményeit, harmadik szektorbeli szervezeteit és egyéb szereplőit fogja össze annak érdekében, hogy az önkéntes felnőttek részére az új készségek megtervezésével és tesztelésével, illetve ezen készségek koncepciójának kidolgozásával foglalkozzon. Ez a koncepció ötvözi a szükséges jövőbeni önkéntes készségeket, az egymástól tanulást és az előre látható tevékenységeket.
A szükséges jövőben készségek és ismeretek megtervezése és megvalósítása érdekében a projekt:

  • kifejleszt és tesztel egy tervezői gondolkodás (design thinking) alapú peer learning modellt, ami segíti az önkénteseket a projektben tervezett „jövőbeni készségek” megértésében;
  • megtervez egy eszközt az önkéntesek számára mindennapi munkájuk változásának figyelemmel kísérésére és kezelésére (pl. gyenge jelet észlelő módszer);
  • az önkéntességgel kapcsolatos jövőbeni készségek összhangban lesznek az egész életen át tartó tanulás európai kulcskompetenciáival, a tanulási eredmények validációs folyamataival, melyeket a résztvevő tanulók tesztelnek majd;
  • létrehozza a „Az önkéntesek jövőbeni készségeinek útmutatója” című kiadványt, melynek célja az önkéntességben bekövetkező változások megfigyeléseinek kombinálása a szükséges jövőbeni készségekkel.

Eredmények:

  • A felnőtt tanulók (önkéntesek) olyan készségeket fognak szerezni, melyeket olyan környezetben használhatnak, mint például a munka vagy a formális oktatás, és megtanulják, hogy az önkéntesség miként kapcsolódik az európai államporgárság fogalmához.
  • A partnerek és az érintettek meg fogják tanulni, hogy az önkénteseknek milyen jövőbeni készségekre van szükségük, ismereteket szereznek a tanulási célokról és a kapcsolódó tanulási folyamatokról, illetve ezen folyamatok érvényesítéséről. Ez segít az önkéntes munka felügyeletében és a stratégiai tervezésben is.
  • Az önkéntes vezetők, az önkéntesek és más harmadik szektorbeli szereplők hozzájutnak egy olyan peer learning modellhez, amely segít az önkénteseknek és szervezeteiknek a jövőbeli készségek és a környezeti változások kezelésében. A modell az önkéntes és egyéb harmadik szektorbeli szervezeteknek ad könnyen kezelhető eszközöket arra, hogy a jövőben elvárárásoknak megfelelően készítsék fel tagjaikat az önkéntes munkára.
  • A „Az önkéntesek jövőbeni készségeinek útmutatója” című kiadvány segíteni fogja az önkénteseket, a partnereket és a szakembereket abban, hogy megismerjék a szükséges jövőbeni készségeket, illetve az önkéntes munka felügyeletét, és hogy ennek megfelelően tervezzék feladataikat.
  • A fentieken túl különféle egyéb érintettek, például döntéshozók, fejleszthetik ismereteiket az önkéntes szektort érintő kérdésekről, ami segít nekik az önkéntesség infrastruktúrájának fejlesztésében.

A projekt célja továbbá az európai önkéntesség jövőjéről folytatott megbeszélések megszervezése úgy, hogy különböző státuszú érintettek vesznek részt a tevékenységekben: a képzésben résztvevőknek a tanulási folyamat során információkat kell gyűjteniük az önkéntesség helyi szintű jövőjéről; a projektpartnerek kiadványokat adnak ki, továbbá két – a projekt eredményeit bemutató – rendezvényt és közös webináriumokat szerveznek, hogy minél több szakértőt és politikai döntéshozót érjenek el.

Hosszú távon a FutVol projekt arra törekszik, hogy növelje az önkéntes és más harmadik szektorbeli szervezetek képességét arra, hogy fel tudja készíteni tagjait tanulási igényeik megfogalmazására a jövő kihívásaihoz való illeszkedés érdekében, illetve olyan koncepciót biztosítson, ami hasznos a tanulók számára.

A projekt futamideje: 24 hónap (2017. szeptember 1 – 2019. augusztus 31.)