Creating Active Learning Material for Science Educators of Vocational Education

Leonardo da Vinci
HU-2010-Leo-PA-6031

leo_en
logo2

A projekt összefoglalója

A természettudományos oktatás általános célja az egyén fejlesztése, aki képes felismerni, megvizsgálni és megoldani a problémákat. A legújabb kutatások szerint a fenti célok teljesülése erőteljesen függ a tanulási tevékenységtől, és különösen az alkalmazott oktatási, tanulási módszerektől. A tanulási módszerek helyes megválasztása és az oktatók által történő elsajátíttatása a diákokkal kulcsfontosságú a természettudományos oktatásban. Mindenhol a világban szükséges megfelelő támogatást adni a módszerek eljuttatásának az oktatókhoz, és annak, hogy alkalmazzák is ezeket saját szakmai munkájuk során. Ezért ennek a projektnek az a célja, hogy kifejlesszen egy „aktív tanulási” (active learning) módszert alkalmazó, bemutató oktatási anyagot a természettudományos képzés számára.

E cél megvalósítása érdekében három projektértekezletet szervezünk, továbbá e-blogot hozunk létre azért, hogy megosszuk a célcsoport (pl. természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok, felsőbb éves egyetemi, főiskolai hallgatók, a szakmai képzés színvonalának emelésében érintett kutatók, fejlesztők stb.) oktatási, tanítási, tanulási tevékenységének tapasztalatait. A projektpartnerek egymás között is megosztják ismereteiket, melyeket a különböző tanulási technikák és oktatási környezetek alkalmazása során szereznek. Az elért eredményekről részletes információkat teszünk közzé a projekt honlapján, emellett vitafórumokat és hálózatokat szervezünk a minél szélesebb körű tájékoztatás végett. A partnerintézmények munkatársai mellett külső szakértők is részt vesznek a munkában. A projekt eredményeinek értékelésére egyaránt használunk minőségi és mennyiségi mutatókat.

Az eredmények terjesztése részletesen kidolgozott stratégia alapján történik az aktuális eredmények folyamatos közzétételével és különböző tájékoztatási csatornák felhasználásával. A projekt eredményeként létrejön egy tanulmány (e-book) a szakiskolai tanárok részére, melynek témája: az „aktív tanulási” (active learning) módszer alkalmazása a természettudományos tantárgyak oktatása során.

A projekt futamideje: 24 hónap 2010. augusztus 1 – 2012. július 31.