Study of Library System of Norway and Iceland

EGT Alap
153-0-A1

EEA-Grants-logo

A projekt célja

1. Tapasztalatszerzés:

A norvég és izlandi könyvtári rendszer, a könyvtári-informatikai szolgáltatások, a hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvétel, a humánerőforrás-fejlesztés és -szükséglet, az infrastruktúra stb. tanulmányozása.

2. A könyvtári felhasználók képzésének tanulmányozása:

A mai könyvtárban az informatikai eszközök széles választéka áll az olvasók rendelkezésére annak érdekében, hogy a releváns információhoz a lehető leg­hamarabb, a lehető legnagyobb mélységben hozzá lehessen férni, legyen az bárhol a világban. Az informatikai eszközök hasz­ná­lata hihetetlen mértékben meggyorsította és hatékonnyá tette az információ beszerzését, de – ezzel együtt – bonyolultabbá tette a könyv­tári munkát, illetve az olvasók önálló tájékozódását az információk világában. A szabadpolcos rendszer és a cédulakatalógus is­me­retén túl (illetve helyett) ma már ismerni kell a számítógépek használatát, az OPAC (Open Access Catalogue), az adatbázis-kezelő szoft­verek, az internet használatát, az elektronikus folyóiratok elérési lehetőségeit, tudni kell, hogy melyek a legfontosabb in­for­má­ció­szol­gáltatók, hogyan lehet őket elérni stb.

Ezt az ismeretanyagot nem lehet néhány perc alatt elmondani beiratkozáskor, ennek átadására tanfolyamot kell szervezni. Projektünk második célkitűzése tehát: a külföldi tapasztalatok összegyűjtése után egy ilyen tananyag összeállítása, hozzáférhetővé té­te­­le, illetve tanfolyamok szervezése a felhasználók képzésére a konzorcium tagkönyvtáraiban.

A projekt futamideje: 10 hónap (2008. április 1 – 2009. február 28.)