Előkészítő látogatás (Klepp Stasjon, Norvégia)

EGT Alap
HU08-0032-M1-2013

EEA-Grants-logo

A találkozó célja

A Tudás Alapítvány pályázatot kíván benyújtani az EGT Finanszírozási Mechanizmus, 2009-2014 – Ösztöndíj program „Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmények számára” című pályázati akciójára 2015 elején. A pályázat célkitűzése: tanulmányút szervezése a norvégiai mezőgazdaság és mezőgazdasági szakképzés (ezen belül hangsúlyosan a gyakorlati képzés) megismerése érdekében. A tervezett mobilitási pályázat prioritásai:

  • a norvégiai mezőgazdaság általános helyzetének megismerése;
  • a közép- és felsőfokú mezőgazdasági szakképzés megismerése;
  • a gyakorlati képzés oktatásban, képzésben elfoglalt helyének megismerése;
  • a Norwegian University College of Agriculture and Rural Development és mezőgazdasági szakképző iskolá(k) meglátogatása;
  • gyakorlóhelyek (tanüzemek, termelő üzemek, farmok, gazdaságok) meglátogatása;
  • megbeszélések folytatása a vendéglátókkal, új együttműködések kialakítása, új projektek előkészítése (Erasmus+).

Külön hangsúlyt fektetünk az alábbi szakterületek tanulmányozására:

  • növénytermesztés;
  • állattenyésztés (szarvasmarha, juh, kecske);
  • külterjes (rideg) állattartás;
  • a mezőgazdasági hagyományok őrzése;
  • alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz;
  • a mezőgazdaság gépesítése;
  • környezetvédelem;
  • falusi turizmus;
  • ECVET alkalmazása a szakképzésben.

Az előkészítő látogatás elvégzendő feladatai:

  • a felsoroltak figyelembevételével a 10 naposra tervezett tanulmányút szakmai programjának összeállítása;
  • egyeztetés a norvégiai tanárok magyarországi programjáról;
  • találkozás a tervezett projekt kulcsszereplőivel;
  • a programban szerepet vállaló főiskola, szakképző iskolák, gyakorlóhelyek meglátogatása;
  • megyegyezés a tervezett projekt benyújtásának technikai részleteiről (feladatok, határidők, felelősök).

Helyszín: Klepp Stasjon (Norvégia)
Időpont: 2014. augusztus 7-11.

Partnerek

A találkozó résztvevői

  • Tudás Alapítvány: Palotás János, dr. Mucsi Imre
  • Norwegian University College of Agriculture and Rural Development: dr. Rhys Evans, dr. Dag Jørund Lønning

A találkozó programja

2014. augusztus 7.

  • Utazás

2014. augsuztus 8.

  • Házigazdák: dr. Rhys Evans oktató, kapcsolattartó, dr. Dag Jørund Lønning rektor
  • Tárgyalás: a) a HLB és Tudás Alapítvány tevékenységének bemutatása; b) a HLB infrastruktúrájának bemutatása; c) a magyar és norvég mezőgazdaság, vidékfejlesztés, mezőgazdasági szakképzés ismertetése; d) a tervezett tanulmányút céljainak bemutatása; e) a tanulmányúton résztvevők bemutatása; f) a tanulmányút programjának összeállítása

2014. augusztus 9.

  • Az Øksnevad VGS mezőgazdasági szakképző iskola meglátogatása. Találkozás Rune Haaland rektorral. Az iskola és a norvég mezőgazdasági szakképzés bemutatása. Tárgyalás a tanulmányút programjáról, az Øksnevad VGS szerepéről a szakmai programban
  • Ismerkedés a Jæren régió és Vest-Agder megye sajátosságaival (a régió Norvégia egyik fontos mezőgazdasági területe földrajzi adottságai és enyhe időjárása miatt)

2014. augusztus 10.

  • Találkozás Ola Hedstein-nel a Norwegian Farmer’s Cooperative (Norsk Landbrukssamvirke) vezetőjével. Ismerkedés a szervezet munkájával, a mezőgazdasági szakképzésben való részvételével és a HLB-vel való együttműködésével. Tárgyalás a tanulmányút programjáról, a Norsk Landbrukssamvirke szerepéről a szakmai programban
  • Farmlátogatás: a) Jone Wiig Gartnerie, b) Maudal Farm: „Glad av mat”

2014. augusztus 11.

  • A tanulmányút programjának véglegesítése
  • Utazás