Migrations, Integration and Co-Development in Europe

Europe for Citizens
2014-2695/001-001

cropped-efc-logo
logo

A projekt összefoglalója

A migráció kérdése egyre fontosabb mind Európában, mind a világ többi részén. Európa jelenleg messze van attól, hogy közös cselekvési tervet fogadjon el ezen a területen, az eddigi eredmények pedig korántsem elegendőek. Az elmúlt években az európai politika legitimációja a migráció és menekültügy területén számos kérdést vetett fel, ami szükségessé teszi a tagállamok nagyobb elkötelezettségét új stratégiák, erőteljesebb együttműködések és egymást erősítő megoldások iránt. A jövő kihívása – a civil társadalom számára is – a közös európai bevándorlási, integrációs és menekültügyi politika fejlesztése, kidolgozása. Sürgősen szükség van egy olyan rugalmas keretre, amely figyelembe veszi az Európai Unió országainak sajátos helyzetét, különösen a következő területeken:

  • integrált határellenőrzés;
  • a menekültek, menedékkérők és bevándorlók beléptetése, tartózkodási feltételeinek és emberi jogainak biztosítása;
  • következetes politika az illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelemben;
  • beruházások az integrációs stratégia területén annak érdekében, hogy a bevándorlók megtalálják helyüket az európai társadalomban.

Célcsoportok

Non-profit és civil szervezetek képviselői, projektmenedzserei, oktatói, önkéntesei, helyi és regionális hatóságok, oktatási, kulturális és kutatási intézmények, testvérvárosi bizottságok és hálózatok, melyek aktívak a migráció és a menekültügy területén.

Általános célkitűzés

A migrációs és menekültügyi politika európai szinten történő megbeszélése, -vitatása a civil szervezetek és állampolgárok alulról jövő kezdeményezése által.

Részletes célok

  • Élénk és határon átnyúló vita elősegítése az Európai Unió politikájáról a migráció, menekültügy és a személyek nemzetközi védelme területén az európai civil szervezetek és állampolgárok között.
  • A társadalmi és interkulturális elkötelezettségek ösztönzése annak érdekében, hogy kidolgozásra kerüljön egy közös európai migrációs és menekültügyi politika.
  • Tartós együttműködés kialakítása a migráció, a menekültügy és a társadalmi integráció területén tevékenykedő európai civil szervezetek és személyek között.
  • A határokon átnyúló együttműködés növelése a migráció, a menekültügy és a nemzetközi védelem területén.

A projekt futamideje: 14 hónap (2014. december 1 – 2016. február 2.)