Empowering Adults from Disadvantaged Backgrounds to Access a Job (EMPAD)

Erasmus+ KA2
2022-1-RO01-KA210-ADU-000084921

 

EU_flag-Erasmus_vect_POS
logo-EMPAD

A projekt összefoglalója

A projekt célja:

  1. A projekt során négy hátrányos helyzetű közösségből származó 80 felnőtt munkába állásához szükséges készségek fejlesztése.
  2. Digitális készségek fejlesztése a munkaerő-piaci szerepvállalás érdekében (önéletrajz készítése, online álláskeresés, online interjún való részvétel stb.) négy hátrányos helyzetű közösségből származó 80 felnőtt körében.
  3. A civil szektorból nyolc fő munkaképességének és szemléletének bővítése hátrányos helyzetű felnőttek munkaerő-piaci segítése érdekében.
  4. Jó gyakorlatokat tartalmazó tájékoztató füzet készítése a civil szektorban dolgozók számára, akik hátrányos helyzetű környezetből származó felnőttekkel folytatnak tevékenységet, a munkaerő-piaci beilleszkedési folyamat támogatása érdekében.

Eredmények:

  • 80 szociálisan és digitálisan álláskeresésre/elhelyezkedésre képes felnőtt.
  • 8 civil szektorban dolgozó munkatárs kiképzése hátrányos helyzetű felnőttek munkaerő-piaci beilleszkedésének segítésére.
  • Brosúra a felnőttek munkaerő-piaci beilleszkedésének jó gyakorlataival.
  • 4 befogadó közösség fejlesztése.

Projektünk célcsoportja elsősorban: 80, 45-60 év közötti hátrányos helyzetű felnőtt Resita, Hódmezővásárhely, Požarevac, Fiumicino településekről (20 felnőtt/közösség).

A célcsoportba tartozik még a négy partnerszervezet nyolc civil munkatársa (2/partner).

Projektünk ezen közvetlen kedvezményezettjein kívül közvetett haszonélvezője lesz annak a négy hátrányos helyzetű közösségnek a többi tagja is, ahonnan a 80 felnőtt származik, a helyi foglalkoztatási intézmények, a civil szervezetek munkatársai a négy partner hálózataiból vagy partnerségeiből, továbbá a közösség egésze: a hátrányos helyzetű közösségek munkaerő-piaci elérhetőségének növelésével gazdaságuk helyzete javul, többé nem csak az államtól kapott szociális segélyekre támaszkodnak.

A projekt által megcélzott négy közösségben a felnőttek fő igényei a következők:

  • Az állás betöltéséhez szükséges készségekkel kell rendelkezniük.
  • Annak szükségessége, hogy a célcsoport tagjai tisztában legyenek a tanulási folyamat egészével.
  • A munkáltatók által megkívánt bizonyos készségek fejlesztésének szükségessége (összefügő és koherens beszéd, megfelelő tárgyalási pozíció kialakítása az interjú során, nyílt interakció, a munkafeltételek megtárgyalásának képessége stb.).
  • Digitális készségek fejlesztésének igénye a munkaerő-piaci szerepvállaláshoz (önéletrajz-készítés, online álláskeresés, online interjún való részvétel stb.).

Ezeket az igényeket a helyi képzési tevékenységek elégítik ki, amiket a négy partner székhelyén szerveznek meg a projektpartnerek. A projekt 80 kedvezményezettje felkészítést kap arra, hogy hogyan kereshet állást az interneten, hol találhat információt az állásajánlatokról, hogyan kell bemutatkozni egy interjúra, hogyan kell önéletrajzot készíteni, és milyen ingyenes szakmai tanfolyamok érhetők el az egyes régiók munkaügyi központjai által kínált továbbképzéseken.

A projekt futamideje: 12 hónap (2022. november 1 – 2023. október 31.)