Human Times

Europe for Citizens
618274-CITIZ-1-2020-1-BG-CITIZ-REMEM

cropped-efc-logo
HT-logo-efc-tr-bk

A projekt összefoglalója

A „Human Times” egy multidiszciplináris projekt, melynek célja új kutatási eredmények és értelmezések bemutatása az emberi természet különös aspektusairól, melyek a totalitarizmus felemelkedéséhez vezettek, illetve az emberi méltóság megőrzésének módjairól és ennek az időszaknak a kortársakra gyakorolt hatásáról a művészet eszközei által.

A project kreatív akciókkal és dokumentarista megközelítéssel ösztönzi az állampolgárokat arra, hogy megemlékezzenek a totalitárius rendszerek áldozatairól, hogy eszmecserét indítsanak arról, mi történik akkor, ha az intolerancia átveszi a hatalmat a humanizmus felett, emellett hozzá kíván járulni egy békés, toleráns Európa megteremtéséhez.

Prioritások

  • A civil társadalom erejének és a polgári részvétel fontosságának bemutatása a totalitárius rendszerek fennmaradásában.

A projekt általános céljai

  • Hozzájárulás ahhoz, hogy a polgárok jobban megértsék az Európai Uniót, annak történetét és sokszínűségét.
  • Figyelemfelhívás az emlékezés fontosságára, a közös történelemre és értékekre, valamint az EU azon céljára, mely a viták, az elmélkedések és a hálózatok fejlesztésének ösztönzésével mozdítja elő a kontinens békéjét, alakítja közös értékeit és népeinek jólétét.

Speciális célok

  • Pszichológiai szempontok megfogalmazása a két ellentétes rendszer – a totalitarizmus és a demokrácia – működési mechanizmusáról.
  • Az emberi természet azon aspektusainak bemutatása, amelyek hozzájárulnak a totalitarizmus felemelkedéséhez, a demokratikus átmenetek lehetőségeinek elemzése.
  • A totalitárius periódus kortárs európai társadalomra gyakorolt hatásának elemzése.

A projekt futamideje: 18 hónap (2021. február 1 – 2022. július 31.)