Qualification of Vocational Education and Skill Training for Aquaculture in Europe (FISHFARM)

Leonardo da Vinci
2012-1-TR1-LEO05-35110

leo_en
?

A projekt összefoglalója

Az utóbbi időben megnövekedett a halfehérje iránti kereslet, ami magával hozta a különböző édes- és tengervizi halfajták termelésének növelését. Európában az éves haltermelés 460 000 t, a halfogyasztás pedig 22 kg/fő/év. Törökországban ugyanez az adat 80 000 t/év, a halfogyasztás mértéke viszont csak 8 kg/fő/év.

Annak ellenére, hogy a korszerű technika megfelelő hátteret biztosít a termelés magas szintű műveléséhez, mégis szükséges a különböző termelési tényezők optimalizálása a haltenyésztés gazdaságossága érdekében, hogy minimálisra csökkentsük azokat ökológiai hatásokat, melyeket a vízminőségi, mikrobiológiai, toxikológiai hatások, illetve a betegségek okoznak a tenyésztett halaknak. Ezen tényezők ismerete és ellenőrzés alatt tartása nélkül nehéz életképes akvakultúra ágazatot működtetni.

A haltakarmányozás során elkövetett hibák nemkívánatos komplikációkhoz vezethetnek, melyek többnyire a munkavállalók nem megfelelő felkészítésére, oktatására vezethetők vissza. A megbízható haltermelés másik fő problémája a magas halálozási arány a lárvaszakasz idején. Azok a tényezők, melyek befolyásolják a lárvák túlélését és minőségét, még nem eléggé ismertek. A versenyképesség érdekében a haltenyésztőknek, -technikusoknak, illetve a szakképzésben és továbbképzésben közreműködő oktatóknak szükségük van korszerű ismereteket nyújtó tananyagokra a tenyészanyaggal, a lárvakulturával, a betegségek kezelésével, a halak biológiájával, a ketreces haltenyésztéssel, -tartással stb. kapcsolatban. A felmérések és a szakirodalom azt jelzik, hogy az az összehangolt erőfeszítés, amely az évek során összegyűlt ismeretanyagot egységes szerkezetben kívánja bemutatni, elengedhetetlen a szakterület fejlődéséhez.

A FISHFARM egy innovációtranszfer típusú projekt, melynek célja egy tudományos igényű tananyag létrehozása a haltermelés és a ketreces haltartás szakterületén, amely ötleteket, megoldásokat, módszereket nyújt a haltenyésztőknek gyakorlati kérdések megoldásában. A projekt megvalósítása érdekében létrejött együttműködés európai szinten nyújt segítséget a halkeltetők és -gazdaságok számára, hogy eredményes legyen a termelés. A projekt fő célkitűzése tehát egy naprakész oktatási anyag létrehozása a haltenyésztésről, amely tartalmazza a szakterület EU-jogszabályait, a fenntartható akvakultúra teljes ismeretanyagát.

A konzorcium tagjai között található egyetem, kutatóintézet, alapítvány, szövetkezet és egyéb intézmény. A fő célkitűzések összhangban vannak a projekt előzményeinek tekinthető Ostrich-, illetve Sheepskills-projektek céljaival, eredményeivel, alkalmazva azokat az akvakultúra területére.

A létrehozandó tananyag célcsoportjai egyrészt a haltermelők és szervezeteik, takarmányozási és takarmány-adalékanyagot előállító cégek, környezetvédelmi szervezetek, halászati és mezőgazdasági karok és a politikai döntéshozók Európa-szerte, másrész a szak- és felnőttképzésben dolgozó tanárok, gyakorlati oktatók.

A projekt futamideje: 24 hónap (2012. november 1 – 2014. október 31.)