Designing Social Change

Erasmus+ KA1
2019-3-BG01-KA105-077946

EU_flag-Erasmus_vect_POS

A projekt összefoglalása

Modern világunk folyamatosan bonyolult és egymással összefüggő társadalmi problémákkal néz szembe, amelyek összetettebbek annál, hogy teljes egészében felfogjuk őket, emellett – az egyén nézőpontja szerint – többféle értelmezésre adnak lehetőséget. A fiatalok körében tapasztalható szegénység, munkanélküliség, rasszizmus vagy kábítószer-fogyasztás tökéletes példája korunk társadalmi problémáinak. Úgy látjuk, hogy a társadalmi kihívások kezelésére szolgáló hagyományos eszközök csekély hatásúak, és szinte egyáltalán nem fenntartható megoldásokat kínálnak a jelentős változások kezelésére, ezért új megközelítésekre van szükségünk a közszféra innovációjához.

A „Designing Social Change” c. projekt célja, hogy képessé tegye a fiatalokat, az ifjúsági vezetőket és a gyakorlati szakembereket a nonprofit és szociális szektorban, hogy kreatív megközelítéseket alkalmazzanak a gyakorlati problémamegoldásban, hogy jobb termékeket, szolgáltatásokat hozzanak létre, és olyan tapasztalatokat adjanak át, amelyek megfelelnek a kor igényeinek, és amelyek középpontjában a hatékony, emberi és stratégiai gondolkodás áll. Az elmúlt évtizedben az emberközpontú tervezés a társadalmi kihívások kezelésének lehetséges válaszaként jelent meg. Ez a problémamegoldás kreatív gyakorlati megközelítése, amely az emberekkel kezdődik és olyan innovatív megoldásokkal végződik, amelyeket az ő igényeiknek megfelelően alakítottak ki. Növeli a hatékony megoldások alkalmazásának lehetőségét azáltal, hogy azt a személyt állítja az innovációs folyamat középpontjába, aki a legtöbbet nyeri ezzel. Azért hoztunk ezt az egyhetes kurzust, hogy a fentiekben vázolt emberközpontú tervezési módszertant átadjuk a résztvevőknek.

A képzés során bemutatjuk az emberközpontú tervezési folyamatot és annak módját, hogyan alkalmazható ez a társadalmi hatású kezdeményezések támogatására. A fiatalokkal foglalkozó emberek általában arra törekszenek, hogy változást hozzanak létre az összetett rendszereken belül, de szervezeteik erőforrás-korlátozottak a társadalmi kihívások kezelésében. Itt felmerül az igény egy sajátos gondolkodásmódra. Fel kell mutatni azt a mögöttes szellemet, amely azt mutatja, hogy a nagy problémák innovatív, hatékony megoldásokat kivánnak, és ezek a gondolkodásmódok az emberközpontú tervezés központi elemei. A képzés cselekvéssel egybekötött – „leaning by doing” – tanítási megközelítésen alapul, hogy az ifjúsági munkásokat a gondolkodás, az elvek és a jó gyakorlatok alkalmazása felé tereljük.

Az emberközpontú tervezési elvek szerint el akarjuk vetni az egyedülálló egyének által elérhető siker mítoszát egy olyan vízió érdekében, amelyben az emberek együtt dolgoznak a jó dolgok elérése érdekében. Ezt szem előtt tartva kilenc európai szervezettel működünk együtt, hogy segítsünk küldetésük elérésében, hogy gyakorlati készségeket nyújtsunk számukra a változó világ problémáinak kezelésében.

    • A projekt futamideje: 24 hónap (2020. február 1 – 2022. január 31.)

Koordinátor

bg
mt-flag
Serbia