GENERA(C)TION: Gender and Climate Education for Youth

Erasmus+ KA2
2021-2-HU01-KA220-YOU-000048617

EU_flag-Erasmus_vect_POS
2-Logo Generaction

Partnerek és kapcsolattartók

Koordinátor

Partnerek

TUDÁS ALAPÍTVÁNY

logo-tudas

A Tudás Alapítvány (Foundation of Knowledge) 1994-ben alakult. Célja:

  • fiatal művészek és művészeti tárlatok,
  • oktatók és kutatók,
  • könyv- és lapkiadás segítése,
  • kiadványok megjelentetése,
  • tudományos és művészeti konferenciák szervezése,
  • az európai népek kulturális kapcsolatainak ápolása,
  • a magyar kultúra külföldi megjelenítése, patronálása,
  • tehetséges diákok tanulmányainak támogatása.

A felsorolt általános célkitűzéseken belül külön hangsúlyt fektet az alábbiakra:

  • a gazdasági és agrárterületen dolgozó oktatók és kutatók, a gazdasági és agrárképzésben részt vevő főiskolai, egyetemi hallgatók, az agráriumban érintett gazdálkodók versenypozíciójának javítása: korszerű, versenyképes ökonómiai, mezőgazdasági, környezetvédelmi, vidékfejlesztési stb. ismeretek átadásán keresztül;
  • természeti és a kulturális értékek megőrzése,
  • kulturális értékek gyarapítása új művészeti alkotások (szobrok, képek, könyvek, színházi bemutatók, irodalmi, zenei stb. művek) létrehozásának támogatásával;
  • történelmi hagyományok ápolása,
  • a népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának előmozdítása;
  • egészséges életmódra és életszemléletre nevelés.

Bővebb információ

ASOCIACION CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL PERMACULTURA CANTABRIA

LogoPerma_HighQuality-181x300-1-e1590911320608

2002-ben szakemberek egy csoportja kísérleti, fenntartható és önellátó létesítményekkel projektet hozott létre, hogy a spanyolországi Cantabria lakosai megismerkedjenek a permakultúrával és a környezettudatos gazdálkodással. Azóta ez a tevékenység folyamatosan bővül, fejlődik, nemcsak a felnőttek, hanem más célcsoportok (fiatalok, családok és egyéb közösségek) és új cselekvési területek bevonásával.

2005-ben a csoport hivatalosan is civil szervezetté alakult, és az alábbi célokat tűzte maga elé. A fenntarthatóság és a természetvédelem értékeinek terjesztése: permakultúra, biokonstrukció, biogazdálkodás, víz és egyéb természeti erőforrások környezetbarát felhasználása stb. Az emberi fejlődés előmozdítása: képzés, befogadás, nemi egyenlőség, társadalmi integráció, személyes fejlődés, érzelmi intelligencia stb. Ez a két út, a természet védelme és az emberi fejlődés kölcsönhatása a Permacultura Cantabria tevékenységének alapja: alternatívák kidolgozása a fenntartható kultúra és béke elérése érdekében.

Ezzel a céllal vesz részt az egyesület az Erasmus+ Programban, illetve állami és magánkezdeményezésekben, projektekben: szemináriumokat, workshopokat, konferenciákat, tanfolyamokat és egyéb rendezvényeket szervez különböző témákban. Tevékenysége elsősorban az olyan szakemberek képzésére irányul, akik hatással vannak környezetükre (oktatók, civil szervezetek, cégek, szakszervezetek, államigazgatási szervek, valamint felnőtt tanulói csoportok). Emellett mesterképzést folytat az érzelmi menedzsment területén, amit Spanyolország több városaiban végez, és amelynek egyik átfogó témája a nemek közötti egyenlőség.

A Permacultura Cantabria szándéka egy nemzetközi referenciaplatform létrehozása, amely fenntartható és befogadó szemléletű alapokon nyugszik, ahol a sokszínűségre és az egymás iránti tiszteletre a társadalmi fejlődés eszközeként tekintenek. Az egyesület önellátó infrastruktúrával rendelkezik, ahol önkénteseket fogad, képzéseket, csoportos és csereprogramokat szervez. Munkatársai megtanultak csapatként dolgozni, és különböző országokból származó emberekkel dolgoztak az évek során. A Permacultura Cantabria számára elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés, hogy munkatársai tanuljanak másoktól, illetve terjesszék a fentiekben felsorolt célkitűzéseiket a spanyol határokon túl is.

Bővebb információ

ORIEL ASSOCIATION

Oriel-Italy

Az Oriel egy 2017-ben alapított nem kormányzati szervezet, amelynek székhelye Veronában, Olaszországban található. Annak ellenére, hogy az egyesület meglehetősen fiatal, számos alkalommal vett részt európai és nemzetközi csereprogramokban, gazdagodott, fejlődött, tanult a külföldi partneri kapcsolatok révén. Ennek eredményeként több európai szervezettel alakított ki gyümölcsöző szakmai kapcsolatot. Az Oriel szervezetként a személyes fejlődés és a szexista gyakorlatokkal kapcsolatos tudatosság támogatásával, illetve ennek társadalomi és a médiabeli megjelenésével foglalkozik.

Az egyesület fő tevékenységként felnőttképzési kurzusokat szervez. Nyelvi, videószerkesztő és közösségimédia-kezelési tanfolyamokat is indítanak annak érdekében, hogy megértsék, miként találhatnak hasznos eszközöket a szexista gyakorlatok leküzdésére, mivel egyik céljuk az, hogy a felnőtt tanulók jobban megismerjék a jelenséget, illetve javítsák a helyi közösségre gyakorolt hatást a nem formális oktatás és az interkulturális tanulási módszerek segítségével. Kulturális és egyéb rendezvényeken, workshopokon kívánják előmozdítani a kreativitást, a kohéziót és a társadalmi befogadást.

Az Oriel székhelye Veneto vidéki térségében található, tevékenységével megpróbálja elérni és segíteni a társadalmi, gazdasági és földrajzi akadályokkal küzdő felnőtt tanulókat, hogy lehetőséget adjon nekik önmaguk és szükségleteik kifejezésére, valamint a helyi közösségben való aktív részvételre. Az egyesület munkatársai tisztában vannak azzal, hogy ezek az akadályok bizonyos tekintetben meggátolhatják őket abban, hogy hatékonyan hozzáférjenek a nem formális oktatáshoz, a transznacionális mobilitáshoz, a civil részvételhez, a közösségi szerepvállaláshoz és a társadalomba való beilleszkedéshez. Ezért hoztak létre egy információs szolgáltatást, hogy tájékoztassák az érdeklődőket a szexista jelenségekről, amellyel nap mint nap találkozhatnak. Emellett tanfolyamokat is tartanak ezekről a jelenségekről, továbbá felkészítik a résztvevőket, hogy a tanulási tevékenységből a lehető legtöbbet hozhassák ki.

Bővebb információ