GENERA(C)TION: Gender and Climate Education for Youth

Erasmus+ KA2
2021-2-HU01-KA220-YOU-000048617

EU_flag-Erasmus_vect_POS
2-Logo Generaction

A projekt összefoglalója

Ma még van történelmi lehetőségünk arra, hogy jól tegyük a dolgunkat, előmozdítsuk a fenntarthatóságot, ami megfelel a párizsi egyezmény éghajlati célkitűzéseinek, ami Európa-szerte érzékennyé teszi az embereket és különösen a fiatalokat, akik a leginkább szenvednek majd a klímaváltozás következményeitől, és amit érzékelnek a döntéshozatali központokban is. A folyamat sikerességéhez társadalmi egyenlőségre és a célok széles körű ismeretére van szükség.

Az éghajlatváltozás különösen a legsebezhetőbb rétegeket érinti, ezen belül pedig a nőket és a lányokat, mivel a szegénység, valamint a nemekhez kapcsolódó kulturális szerepek miatt nagyobb kockázatot és terhet viselnek a katasztrófák bekövetkezésekor.

És ez még nem minden. Eltekintve attól, hogy az éghajlatváltozás különböző módon érinti őket:

  • a lányok és a nők, a fiúk és a férfiak eltérően járulnak hozzá az éghajlatváltozás okainak előidézéséhez; a nemi felelősségek és identitások megoszlása miatt a férfiak ökológiai lábnyoma sokkal magasabb, mint a nőké (UN WOMAN, 2018);
  • a lányok és a nők, a fiúk és a férfiak eltérő attitűdökkel és részvétellel reagálnak az éghajlatváltozás okozta problémákkal kapcsolatban.

A kutatások azt mutatják, hogy a fiúk kisebb valószínűséggel hajlandók az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseket tenni, mint a lányok, sőt a környezetvédő attitűdöket „férfiatlannak” találják (Brough és Wilkie, 2017). Ezt a tapasztalatot körültekintően kell figyelembe venni, és olyan éghajlat-politikai intézkedéseket kell tenni, amelyek figyelembe veszik a nemi változót, és amelyek választ adnak a lányok és a nők sajátos szükségleteire és kiszolgáltatottságukra, valamint igyekeznek jobban bevonni a fiatal férfiakat is a célok elérése érdekében.

A nemek közötti egyenlőség megvalósítása, a fiatal nők fokozott szerepvállalása, az új férfiszerepek elsajátítása hozzájárul a környezetvédelem hatékonyságához, a szegénység csökkentéséhez és a nemzetközi megállapodások teljesítéséhez. Amikor a nemek közötti egyenlőség szempontjait figyelembe vevő intézkedéseket hozunk, nemcsak jobb választ adunk az éghajlatváltozás okozta problémákra, hanem figyelembe vesszük a nők emberi jogait és csökkentjük a társadalmi egyenlőtlenségeket is.

Az éghajlatváltozás által támasztott nagy kihívásra adott válasz mindenki aktív és befogadó részvételét igényli.

Valójában új férfiszerepeket kell teremtenünk, hogy leküzdhessük a nemi szerepek állandósulását ezen a területen (Men Engage Alliance, 2017), különösen, ha a fiatal fiúk oktatásáról és felkészítéséről van szó, emellett tudatosítani kell a lányokban és a fiatal nőkben ezt az egyenlőtlenséget, illetve azt, hogy milyen cselekvési lehetőségek állnak rendelkezésükre a helyzet megváltoztatására (UN WOMAN, 2018).

Ezért ennek a projektnek az a fő célkitűzése, hogy a civil szervezetek munkatársait új eszközökkel és módszerekkel ruházza fel az éghajlatváltozással kapcsolatos tennivalók nemi szempontú kezelése érdekében, miközben a nem formális oktatási szektorra szabott interaktív útmutatót hoz létre és tesztel.

A fentiek érdekében a következő projektcélokat határoztuk meg:

  • A civil szervezetek szakértelmének fejlesztése – a bevált gyakorlatok cseréjével – a nem-formális oktatási szektorban az éghajlatváltozás különböző aspektusainak kezelésére.
  • A nem-formális oktatási szektorban az éghajlatváltozással kapcsolatos munka nemi szempontokat figyelembe vevő módszereinek kidolgozása.
  • A civil szervezeteknek a klímaváltozással és nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának növelése partnerségünkön belül és kívül egyaránt.

A felsorolt célok elérése érdekében a következő fő tevékenységeket hajtjuk végre:

  • 8 napos tanfolyam Spanyolországban 10-10 fiatal számára a partnerországból a legjobb gyakorlatok tapasztalatainak átadásával.
  • Workshopok a partnerszervezetek azon munkatársai számára, akik nem vettek részt a tanfolyamon.
  • Interaktív útmutató létrehozása fiatalok számára az éghajlatváltozásról a nemek közötti egyenlőség szempontjainak figyelembe vételével.
  • 8 napos magyarországi ifjúsági csereprogram 8-8 fiatalnak és 2-2 ifjúsági vezetőnek a partnerországokból.
  • 1 tájékoztató rendezvény mindegyik partnerországban legalább 30-30 érintett szereplő számára az ifjúsági munka, az éghajlatváltozás és a nemek közötti egyenlőség területéről.
  • 1 konzultációs időszak minden országban a multiplikátoresemények azon résztvevői számára, akik – útmutatónk alapján – önállóan kívánnak dolgozni.
  • Nyomon követő workshopok helyi közösségeink fiataljai számára a projektben képzett ifjúsági munkások vezetésével.
  • Belső workshopok: a spanyolországi kurzus során megszerzett készségek és ismeretek gyakorlati átadásából állnak a projektben részt nem vevő személyzet számára.

A projekt futamideje: 23 hónap (2022. május 1 – 2024. március 31.)