AMORE: Adults’ Micromachismo Reeducation

Erasmus+ KA2
2020-1-HU01-KA204-078666

EU_flag-Erasmus_vect_POS
AMORE Logo

Célkitűzések

A különböző médiumokban, valamint az LMBT- és a bevándorlói közösségekben alkalmazott innovatív azonosítási, megelőzési és konfrontációs eszközökkel erősítse meg a felnőtt tanulókat a mindennapi szexista gyakorlatokkal szemben. Olyan tudást kívánunk átadni, amely hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt nők és férfiak társadalmi elfogadottsága a valódi egyenlőség feltételei között valósuljon meg. Ennek elérése érdekében fontos, hogy a felnőttoktatók és maguk a felnőtt tanulók is tudják, honnan ered a mindennapi szexizmus, megtanulják azonosítani a jelenséget, és képesek legyenek harcolni ellene. Célunk, hogy a résztvevők számára innovatív eszközöket adjunk a társadalmi valóság kritikus vizsgálatához, hogy a képzés alanyai tudják, miként lehet azonosítani és leküzdeni az egyenlőtlenség és a mindennapi szexizmus megnyilvánulásait. Erre készítjük fel a képzések során a résztvevőket (trénereket). A társadalmi befogadás és a felhatalmazás két olyan dimenzió, amelyek ismereteink szerint egymással szorosan összefüggnek. Az az elképzelésünk, hogy felkészüljünk mindkét dimenzió fejlesztésére. Kritikus gondolkodást kívánunk generálni a felnőtt tanulók körében, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség szószólóiként a társadalmi változások előmozdítói lehessenek.

Tudatosítsa a társadalomban a mindennapi szexizmus létezését és az ellene való küzdelem fontosságát. A regionális, nemzeti, európai és nemzetközi szintű erős és hatékony terjesztési kampány révén növeljük a felnőtt közösségek tudatosságát a szexista gyakorlatok mindennapi életben való jelenlétével szemben, és felhívjuk a figyelmet az ellenük való küzdelem fontosságára. Hasznos ennek a nemzetközi projektnek a célkitűzése, mert a diszkrimináció és a szexista attitűdök újratermelődése a felnőttek körében aggasztó, és Európa minden részén jelen van. Az egyes országok tapasztalatai eltérőek, és más a támogatás is, amit az emberek kapnak ezen a területen. Mindannyiunknak ismernünk kell a magyarországi, spanyolországi, olaszországi és finnországi eszközöket és bevált gyakorlatokat ebben a kérdésben, hogy képessé váljunk a képzésben résztvevő trénerek felkészítésére a mindennapi szexizmus elleni küzdelemre. Fontosnak tartjuk ezt, követve szervezeteink humánus értékeit és a Európai Szolidaritási Szervezet célkitűzéseit. Projektünk céljai és intézkedései összhangban vannak az Európai Bizottság által javasolt „Nemi esélyegyenlőségi stratégiával” (2020-2025), aminek kulcsfontosságú intézkedései a következők: a nemi alapú erőszak és a nemi alapú sztereotípiák felszámolása; a munkaerőpiacon való egyenlő részvétel és az esélyegyenlőség biztosítása, beleértve az egyenlő bérezést is; valamint a nemek közötti egyensúly elérése a döntéshozatalban és a politikában.