AIncrease Skills

Erasmus+ KA2
2023-2-PT02-KA220-YOU-000183150

EU_flag-Erasmus_vect_POS

A projekt összefoglalója

Célok:

A mesterséges intelligencia (MI) térnyerése – minden váratlan erejével – megváltoztatta azt a környezetet, amelyben élünk, ahol a szükséges MI-készségekkel nem rendelkező fiatalokat a kirekesztés veszélye fenyegeti. Hosszú út áll előttünk, mivel Európában kevés fiatal rendelkezik előrehaladott digitális készségekkel. A projekt céljai a következők:

  • Mélyreható ismeretek megszerzése a MI területén.
  • Eszközkészlet biztosítása a fiatalok számára az MI-ben.
  • Az MI-kapacitás növelése a fiatalok közösségeiben.

Megvalósítás:

  • Három napos képzés Portugáliában: Az AENIE MI-eszközöket ad át a mindennapi szakmai és magánéleti célok megvalósításához. Átadja az MI-eszközöket a figyelemfelkeltő kampányokhoz is.
  • Három napos képzés Magyarországon: A Tudás Alapítvány MI-eszközöket ad át az ifjúsági munkához. Ismereteket nyújt az MI-használat etikai elveiről.
  • Az „AIncrease Tool Kit” létrehozása, amelyet egy interaktív könyvben teszünk hozzáférhetővé.
  • Nyolc napos tanfolyam Spanyolországban: Az MI-eszközkészlet átadása és tesztelése a résztvevő fiatalok és ifjúsági munkások által.
  • Az eredmények terjesztése.

Eredmények:

Ebben a projektben a fiatalok olyan mesterségesintelligencia-készségeket sajátítanak el, amelyeket felelősségteljes és etikus gyakorlatok során alkalmaznak, biztosítva az integritás és a méltányosság értékeit személyes és szakmai életükben.

Az ifjúsági munkások javítani fogják munkájuk minőségét, mivel a mesterséges intelligencia által vezérelt újításokat beépítik tanítási módszereikbe, ami javítani fogja azon fiatalok tanulási tevékenységét, akikkel együtt dolgoznak.

 

A projekt futamideje: 23 hónap (2024. február 1 – 2025. december 31.)