Agricultural Youngsters Oriented Ultimate Training Handbook (AGRI-YOUTH)

Leonardo da Vinci
2013-1-TR1-LEO05-47516

leo_en
agriyouth_logo

A projekt összefoglalója

2008 óta egy mélyen gyökerező pénzügyi-gazdasági válság sújtja a világgazdaságot, aminek eredménye számos banki és üzleti csőd bekövetkezése. A válság súlyosan érintette Izlandot, Portugáliát, Írországot, Görögországot, Olaszországot, Spanyolországot és számos más országot Európában és a világban. A pénzügyi válság megtámadta az eurót, az európai pénzügyi politika „szívét”, központi elemét is.

Ez a kritikus helyzet hatással van az olyan fejlődő gazdaságokra is, mint Törökország. A gazdasági válság eredményeként bajok vannak a munkerőpiacon, melynek súlyosak a társadalmi következményei, és ami a vidéki lakosság számára bizonytalanságot és marginalizálódást okoz. A legfrissebb előrejelzések szerint a gazdasági nehézségek megmaradnak 2013-ban is, a 2012-es recesszió után, ami a munkanélküliség további növekedésével jár.

A mezőgazdaságban az elmúlt években megfigyelhető jelenség volt, hogy csökkent a vállalkozások, a gazdaságok és a foglalkoztatottak száma. 2008-tól – bizonyos okok következtében – változás állt be ebben a trendben, növekedésnek indult a mezőgazdasági vállalkozások, a farmok és a munkavállalók száma, különösképpen igaz ez a fiatalok és a nők esetében. A speciális okokat, melyek ezt a bővülést okozták, minden ország esetében külön-külön kell vizsgálni, de a pozitív változások mögött ott van a többi gazdasági szektor válsága is. Ugyanakkor a mezőgazdasági termékek esetében, miután 2004-ben a hozzáadott érték árakban való elismerése csúcsra jutott, az árak folyamatos csökkenése figyelhető meg.

Ez a helyzet megakaszthatja a mezőgazdaság megújulását, és nyomás alatt tartja a szektort. Az adekvát válasz erre a veszélyforrásra az, hogy az oktatásba, a humán erőforrás fejlesztésébe kell befektetni: növelni kell az új generációk (fiatalok) és a nők vállalkozói ismereteit és kultúráját. A „NATURALITER” egy sikeres (és befejezett) Leonardo da Vinci-projekt Olaszországban, mely különböző oktatási szinteken és eszközökkel támogatja a fenti célokat: első szinten a gazdálkodói tevékenység önértékelése történik meg a résztvevők által; a második szint egy olyan tréning, mely esettanulmányok feldolgozásán alapul; a harmadik szint pedig a gazdasági tevékenységek tervezésének és menedzsmentjének készségszintű elsajátítása. A kiválasztott gazdaságok (farmok) a multifunkcionális mezőgazdaság esettanulmányait tanulmányozzák, melyek bemutatják az agroturizmus, a biotermékek, a hagyományos élelmiszertermékek, a kertészet, a faiskolák, a tájtervezés, a megújuló energiaforrások stb. szerepét és lehetőségeit a gazdálkodásban.

Egy számítógépes platform teszi lehetővé a gazdák és a tanácsadók részére, hogy rendezzék üzleti terveiket, megújítsák, megváltoztassák, fejlesszék gazdaságukat. A rendszer a következő szakterületeken nyújt segítséget: a) üzleti menedzsment, b) környezetvédelmi menedzsment, c) minőségbiztosítás, d) munkavédelem, e) elektronikus kereskedelem, f) munkaközvetítés, g) emberierőforrás-menedzsment, h) számvitel és üzleti tervezés, i) pénzügyi támogatások.

Az AGRI-YOUTH projekt célja: ezen meglévő tananyagok frissítése, átdolgozása, külön hangsúlyt fektetve a fiatal és női vállalkozók igényeire, egyúttal hídverés kíván lenni a legjobb európai gyakorlatok és a török adottságok között.

A projekt futamideje: 24 hónap (2013. november 1 – 2015. október 31.)