Volunteering Management Expedition (VolExpo)

Erasmus+ KA2
2019-1-FI01-KA204-060735

EU_flag-Erasmus_vect_POS
logo

A projekt összefoglalója

Az oktatási és önkéntes szakemberek Európa-szerte minden évben – nemzeti és/vagy európai projektek megvalósítása során – számos hasznos eszközt és módszert hoznak létre az önkéntes munka hatékonyságának javítása érdekében. Többségük azonban – minden erőfeszítés ellenére – nem éri kitűzött célját. Ugyanakkor az európai önkéntes vezetőknek és koordinátoroknak hiányoznak a megfelelő képzési anyagok és információk a szakmai fejlődéshez, ahogy ezt a FUTUR3 Erasmus+ projekt feltárta korábban (lsd. Benchmarking Report).

A VolExpo c. projekt általános célja az önkéntes menedzserek és koordinátorok szakmai kompetenciájának fejlesztése azáltal, hogy legalább tíz európai országból összegyűjti azokat a módszereket és eszközöket, amelyekre a jövőbeni munkájukhoz szükségük lesz. Az eredményeket virtuális felületeken lesznek elérhetők (e-learning platform, internetes szemináriumok, webklinikák és online beszélgetések), melyeknek hatásait a partnerországok önkéntesei tesztelik, majd kiválasztják közülük azokat, melyek leginkább hasznosíthatók számukra. Ezeket lefordítják saját nyelvükre, és adaptálják őket a helyi viszonyokra. Ezek után létrejön egy interaktív eszköztár az önkéntes vezetők számára, amit használni tudnak jövőbeni munkájuk során.

A projekt konkrét célkitűzései

  • Az európai önkéntes vezetők és koordinátorok vezetési és felügyeleti kompetenciájának fejlesztése azokban a kérdésekben, amelyekben megfogalmazzák jövőbeli készségigényüket (4 készségcsoport: 1. vezetői – projektkészségek, időgazdálkodás stb.; 2. felügyelet – vezetés, az emberek koordinálása, konfliktuskezelés stb.); 3. kommunikáció (ideértve a közösségi médiát és az informatikai ismereteket az önkéntes munka menedzsmentjéhez); 4. együttműködés (önkéntesekkel, kollégákkal, más szervezetekkel, médiával stb.).
  • Az önkéntes munka feltételeinek javítása, a tanulási lehetőségek bővítése az önkéntesek körében egész Európában a vezetők kompetenciáinak fejlesztése révén.
  • Az önkéntes menedzsment meglévő eszközeinek és módszereinek jobb kihasználása azáltal, hogy kiválasztja a prezentációkhoz, a virtuális műhelyekhez megfelelő eszközöket és módszereket, lefordítja és lokalizálja azokat, amelyek a legmegfelelőbbek a partnerországokban.
  • Ezen kívül a projekt célja az európai önkéntes vezetők közötti hálózatok erősítése: helyi szinten a tesztelési tevékenységek révén, nemzetközi szinten a virtuális mobilitási tevékenységek vagy „expedíciók” révén, ahogyan ezeket a projekt létrehozza (webinárok, webklinikák).

A projekt célja a következő hatások elérése

  • Az egyes önkéntes vezetők ismereteket szereznek az önkéntes menedzsment különféle európai eszközeiről és módszereiről, valamint az ezek használata során megszerzett kompetenciákról. Szakmai ismereteik növekedni fognak a helyi és nemzetközi hálózatépítés révén is.
  • Az önkéntesek sokrétű tapasztalatokat szereznek az önkéntesség terén, ami megnövekedett képességet jelent az önkéntes feladatok elvégzéséhez és az új tanulási lehetőségek felismeréséhez.
  • A résztvevő szervezeteknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az önkéntesek munkájának felügyeletére és irányítására, a jelenlegi módszerek jobb megértésére a helyszínen, valamint az érintett szereplők képzésének fontosságára.
  • Más érdekelt felek (szektorbeli önkéntes szervezetek és Európában tevékenykedő ernyőszervezeteik) új ismeretekhez férhetnek hozzá az önkéntesek menedzsmentje számára rendelkezésre álló módszerekről és eszközökről, valamint azok átadhatóságáról, ami által növelik képességüket a terepi vezetéshez és képzéshez.

A projekt futamideje: 24 hónap (2019. szeptember 1 – 2021. augusztus 31.)