Urban Recovery 17-17

Europe for Citizens
2017-1505/001-001

cropped-efc-logo

A projekt összefoglalója

A projekt nemzetközi áttekintést nyújt az európai történelem elmúlt száz évéről (1917-2017) – a kulturális, demográfiai, technológiai és pszichopolitikai változásokról Európában, valamint a demokratikus rendszer előnyeiről a totalitárius rendszerekkel összehasonlítva. Fotósorozatokkal, digitális oktatási anyagokkal nyomon követi, bemutatja a városi építészet átalakulását az elmúlt időszakban, a Közép- és Kelet-Európában élő polgárokat szembesíti a múlt és a jövő, az emberek és az épületek kölcsönhatásával mind helyi, mind egyetemes értelemben.

Célkitűzések:

  • A városok egyedi és különleges hangulatának megragadása, felelevenítése digitális eszközökkel, a két világháború közötti régészeti és történelmi helyszínek, műalkotások rekonstrukciója, a korabeli és a jelenlegi állapot összehasonlítása, bemutatása.
  • Az 1917–1939 közötti időszak rég elveszett történelmi nyomainak (épületek és városok) virtuális bemutatása – összehasonlítva őket a jelenkori, 2017-es városi környezettel (különös tekintettel a múlt és a jelen tapintható együttélésére, egymásra hatására).
  • A történelmi örökség tanulmányozásának ösztönzése, különös tekintettel a szociokulturális interakciókra és a városi környezet emberek életére gyakorolt hatására a múltban és napjainkban.
  • Készségek és kompetenciák elsajátítása a tudásátadás és a közérdekű tevékenységek ösztönzése érdekében.

Tevékenységek:

  • Nyitóértekezlet.
  • A városi környezethez kapcsolódó anyagok, fotók, történelmi emlékek, műalkotások vizsgálata, elemzése az 1917–1939 közötti időszakra vonatkozóan. Az összegyűjtött dokumentumok feldolgozása, térképen való elhelyezése (a múlt és a jelen állapotainak bemutatása, összahasonlítása fényképek segítségével).
  • A projekt honlapjának létrehozása, közös virtuális termék megalkotása, mely térképre vetítve tartalmazza a feldolgozott történelmi, építészeti emlékeket (legalább 100 helyszín bemutatása).
  • Nemzeti és nemzetközi virtuális kiállítások létrehozása.
  • Nemzetközi értekezlet „Urban Recovery 17-17” címmel.

A projekt futamideje: 18 hónap (2017. november 1 – 2019. április 30.)