Promotion of Social Tourism as Element of Social Inclusion in Visegrad Countries

Visegrad Fund
21120110

visegrad_fund_logo_blue_800px-1

A projekt összefoglalója

A turizmus mind szociológiai, mind gazdasági szempontból fontos tevékenység. Manapság az Európai Unióban különös figyelmet kap a fenntartható turizmus, aminek egyik eleme a szociális turizmus, mely azokat célozza meg, akik a rendes, kereskedelmi turizmusban nem tudnak részt venni. A szociális turizmust az adományozás, a jótékonyság egyik formájának tartják, amire nem a társadalmi integráció egyik formájaként vagy a hátrányos helyzetű csoportok iránti felelősségvállalásként tekintenek. A szociális turizmus címzettjei – a hagyományos felfogás szerint – a szegény családok gyermekei. Nem közismert, hogy a szociális turizmus támogatottjai lehetnek a hátrányos helyzetű felnőttek is – pl. az időskorúak vagy a fogyatékkal élők. Ez a felismerés még nyert általános elfogadottságot, aminek érdekében sokat kell tennie minden érintettnek, ezért ennek a projektnek is ez a fő célkitűzése.

Rövid távú célkitűzések

  • a szociális turizmusról való tudás növelése a civil szervezetek és a hátrányos helyzetű emberek között
  • új információk nyújtása a civil szervezetek részére arról, hogyan és miként szerezhetnek forrásokat a szociális turizmus fejlesztéséhez, hogyan szervezhetnek ilyen jellegű programokat felnőttek számára
  • az egyes országokban alkalmazott módszerek megismerése nemzetközi eszmecserék által

Hosszú távú célok

  • a szociális turizmus fejlődése a visegrádi országokban
  • a hátrányos helyzetű csoportok aktivizálódása a szociális turizmus által

Főbb projekttevékenységek

  • a projekt honlapjának létrehozása
  • a visegrádi országok “jó gyakorlatának” összegyűjtése (esettanulmányok a partnerországokból)
  • útmutató készítése civil szervezetek számára a szociális turizmusról
  • négy workshop szervezése a négy partnerországban a szociális turizmusról

Koordinátor

Partnerek

A projekt – a koordinátor visszalépése miatt – nem valósult meg.