Transformative Learning through the Prism of Environmental Sustainability

Erasmus+ KA2
2019-1-IT02-KA204-062303

EU_flag-Erasmus_vect_POS
Logo-2

A projekt összefoglalója

A projekt célja a bevált gyakorlatok cseréje a felnőttképzés területén, kapcsolódva az évtizedek óta tartó kutatásokhoz az éghajlatváltozás és a környezeti fenntarthatóság területén, továbbá az ennek eredményeként létrejött transzformálható tudáshoz, amit megfelelő módon átalakítva, adaptálva juttat el a kiválasztott célcsoporthoz. 2018 márciusában a Világbank Brüsszelben tanulmányt jelentetett meg, amiben kimutatta, hogy a technológiai és digitális fejlesztések növelik a szakadékot az alacsonyan képzett, illetve a magasan képzett személyek, továbbá az innovatív társadalmi-gazdasági körzetek és a marginalizált körzetek között. Az elmaradott fejlettségű gazdaságokkal rendelkező területeken kevesebb a lehetőség és a kapacitás a rugalmasságra. A felzárkózásra irányuló eredeti erőfeszítés nélkül az emberek és a közösségek fejlődésének belső és társadalmi hajtóereje gyenge, és a szakadékot alig lehet leküzdeni.

Különösen a kevésbé pozitív társadalmi-gazdasági dinamikával rendelkező területeken élő emberek kevésbé hajlamosak értékelni az egész életen át tartó tanulás perspektíváját, mivel ahhoz szükségük lenne a globalizáció növekvő hullámának meglovaglására, illetve azok előnyeinek megértésére. Az idősödő társadalom dinamikája egész Európában ronthatja ezt a helyzetet. A fenntartható fejlődés elősegítésére irányuló oktatás nagyon hatékony szerepet játszhat az idősödő egyének és közösségek számára a jelenlegi kihívások és a velük szembeni cselekvés szükségességének megértésére, enyhítve ezáltal a növekvő megosztottság hatásait, ellensúlyozva a kezdeményező szellem elutasítását, előmozdítva a vállalkozói gondolkodásmódot a személyes és a szakmai fejlődés irányába.

A projekt végrehajtása nemzetközi szinten történik a következő fő okok miatt:

    • európai kihívással foglalkozik: hogyan lehet áthidalni a társadalmi-gazdasági és kulturális megosztottság szakadékát a felnőttoktatás segítségével;
    • a legjobb nemzeti gyakorlatok közzétételével a partnerség magasabb színvonalú és hatékonyságú módszereket és eszközöket fejleszthet ki, mintha kizárólag nemzeti szinten tenné ugyanezt;
    • a transznacionalitás európai szinten teszi lehetővé a legjobb eredmények terjesztését és kiaknázását; ennek következtében a projekt hatása nagyobb és hatékonyabb lesz a nemzeti szintű projekteknél, ami inspirációt nyújthat más szervezetek számára is, melyek hasonló módon cselekedhetnek;
    • a fenntartható fejlődés és a kulturális örökség védelme, valamint ezek oktatásra való vonatkozása nemzetközi szempontból ténylegesen releváns.

A projekt futamideje: 24 hónap (2019. szeptember 1 – 2021. augusztus 31.)