Empowering Teacher Competence to Promote Social Entrepreneurship in European School (ETCO)

Erasmus+ KA2
2020-1-HU01-KA201-078610

EU_flag-Erasmus_vect_POS
logo-2_text

A projekt összefoglalója

„A kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia tágabban értelmezve az elképzelés megvalósításának a képessége, olyan elképzeléseké, amelyek mások számára is értéket teremtenek. A kezdeményezőkészség és a vállalkozói kompetencia egyfajta transzverzális kulcskompetencia, amelyre minden egyénnek szüksége van az egyéni kiteljesedéshez, a fejlődéshez, az aktív állampolgársághoz, társadalmi befogadáshoz és foglalkoztatottsághoz egy tudásalapú társadalomban.” (Entrepreneurship Competence Framework = A vállalkozó kompetenciák uniós referenciakerete, 2016).

Az európai referenciakeretben a „a kezdeményezőkészség és vállalkozói szellem” egyike az egész életen át tartó tanulás nyolc kulcskompetenciájának, ami a polgárok személyes kiteljesedéséhez, társadalmi befogadásához, aktív állampolgárságához és foglalkoztathatóságához szükséges egy tudásalapú társadalomban. Minden diák, hallgató számára hozzáférést kell biztosítani a vállalkozói ismeretek elsajátításához, amit minden típusú oktatásban és oktatási szinten fel kell kínálni számukra. A tanárok és az iskolák kulcsfontosságú szereplők ebben: az egyén esélyei a jó minőségű vállalkozói oktatás megszerzésére elsősorban az oktatók lelkesedésétől és a megfelelő erőforrások biztosításától függ.

A tanároknak kritikus szerepük van a vállalkozói ismeretek fejlesztésében. Projektünkkel egy olyan képzési rendszer kiépítését tűztük ki célul, amely végső soron minden hallgató számára lehetővé teszi a magas színvonalú vállalkozói ismeretek megszerzését, amelyet az oktatási folyamat minden szakaszában felhasználhat a szociális vállalkozási kompetenciák fejlesztésére. E cél megvalósítása érdekében 32 diák és 115 tanár továbbképzését valósítjuk meg MOOC-alapú képzések során (MOOC = Massive Open Online Course = online szabadegyetem). A képzéseket négy középiskolával és négy nonprofit szervezettel (Magyarországról, Törökországból, Görögországból és Szlovéniából) 24 hónap alatt valósítjuk meg. A projekt várható hosszú távú eredményei:

    • Ösztönzi az innovatív és vállalkozói gondolkodásmódot a diákok körében azáltal, hogy a vállalkozói szellemet mint kulcskompetenciát vezeti be az iskolai tantervekben, különösen a középiskolai oktatásban, és biztosítja, hogy az megfelelően tükröződjön a tananyagban.
    • Hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozói szellem fontossága megfelelően tükröződjön az oktatási rendszerek tervezésekor, kidolgoz egy új vállalkozói oktatási modellt, ami előmozdítja a fiatalok társadalmi innovációját és szociális vállalkozói készségeit az európai iskolai oktatási rendszerben.
    • Fokozza a tanári kompetenciák fejlesztését a szakmai know-how frissítésével, valamint a foglalkoztatási szektor jövőbeli trendjeinek és fejleményeinek bemutatásával.

A projekt futamideje: 36 hónap (2020. szeptember 1 – 2023. augusztus 31.)