Curriculum and Training for European Sheep Farmers (SHEEPSKILLS)

Leonardo da Vinci
2009-1-IS1-LEO05-00261

leo_en
sheepskills-logo

A projekt összefoglalója

A juhtenyésztésnek fontos szerepe van mind a tájgazdálkodásban és természetvédelemben, mind a regionális gazdálkodásban vagy a vidéki kultúrában szinte az összes európai országban. A legelő, illetve az a természeti környezet, ahol a juhok élnek, a leggazdagabb élőhelyek közé tartozik a maga növény- és rovarvilágával. A tájgazdálkodásban és természetvédelemben betöltött szerepén túl, a juhtartásnak fontos szerepe van a vidék gazdasági életében is. A politikusok és a vidékfejlesztéssel foglalkozók gyakran úgy beszélnek itt szerzett gazdasági és turisztikai tapasztalataikról, mint a növekedés új lehetőségeiről. A távoli és vidéki területeken a juhtenyésztés számottevően hozzájárulhat a fenntartható agrárturizmus fejlődéséhez. A regionális gazdaság jelentős bevételekre tehet szert ezekből az új forrásokból (természetvédelem, földhasználat vagy juhok bérlése pl. „fűnyírás” céljából). Emellett különbözó rendezvények (show-k) is szervezhetők: pl. pásztorkutya-bemutatók vagy továbbképzések juhászok számára. További bevételi források: a juhtenyésztéshez kapcsolódó kézműves mesterségek – gyapjú- és bőrfeldolgozás – művelése,  vagy a tradicionális ételek főzési titkainak átadása stb.

Ahhoz, hogy ki lehessen használni a felsorolt lehetőségeket, újszerű szaktudásra van szükség. Sajnálatos módon azonban soha nem volt különösebb presztizse a juhászatnak sehol Európában, emellett nincsenek akkreditált képzések sem a juhtartók, -tenyésztők számára.
Ezért projektünk célja, hogy kifejlesszen egy olyan tananyagot a juhászok számára, mely egész Európában használható, és amely tartalmazza a juhtenyésztés és -tartás alapvető tudnivalót és ismereteket a juhászati technológiákról. Emellett segítséget nyújt a kreatív és innovatív tervezéshez és termékfejlesztéshez, hozzájárul a gazdasági tapasztalatok elterjesztéséhez. Használja az információs és kommunicációs technológiákat hálózatépítés és termékmarketing céljára. A projekt támogatja a juhtenyésztőket és -tartókat, akik között sok a nő, és sokan távoli, vidéki területeken élnek, hogy emelkedjen szakképzettségük, és megismerkedjenek a felsorolt új lehetőségekkel. A tananyagot a projektben résztvevő egyetemek akkreditáltatják (ECTS és ECVET). A projekt fő termékei: a) átfogó ismereteket tartalmazó portál, b) kézikönyv.

A projekt futamideje: 24 hónap (2009. október 1 – 2011. december 15.)