Creative Rural Ideas for Young People Laboratory (RURAL LAB-Y)

Erasmus+ KA2
2018-2-ES02-KA205-011745

EU_flag-Erasmus_vect_POS
rurallaby_alta_en

A projekt összefoglalója

A „RURAL LAB-Y” célja egy hálózat létrehozása a kísérleti munka és a termékeny eszmecsere helyszínének megteremtése érdekében, amely digitális platformján bemutatja a legjobb vállalkozói gyakorlatokat, elősegíti a vidéki vállalkozói szellemet és a helyi fejlesztésű kísérleti projektek elindítását, menedzselését.

A platform virtuális tér a párbeszédhez, a reflexióhoz és a kritikus elemzéshez, ahol a vidéki térségek vállalkozói kifejezhetik magukat, megmutathatják potenciáljukat és kreativitásukat, a fejlesztés és az innováció problémáit.

Mindez egy olyan tevékenység során valósul meg, amely integrálja azokat a képzési tevékenységeket, amelyek előmozdítják az innovatív, informális és nem formális képzési módszerek alkalmazását, továbbá a valós munkalehetőségek bemutatását.

A projekt által érintett tevékenységek segítenek a kedvezményezetteknek a társadalmi innováció, az ifjúsági szövetségek, a területi szervezetek, a vidékfejlesztés, a vállalkozói szellem és az önfoglalkoztatás fejlesztése területén. Ezen kívül diverzifikált kulturális megközelítést kínálnak a fiatalok számára, elősegítve a vidéki területeken a szakmai készségek fejlesztését.

Fő célkitűzések

 • Beruházás a vidéki közösségekbe
  A helyi erőforrások, a tárgyi és immateriális örökség, a környezet és a hagyományos életmód olyan elemek, amelyek különösen jellemzik a vidéki területeket, és egyedivé teszik őket. Ebben a projektben a résztvevők képesek lesznek arra, hogy felfedezzék és megvalósítsák a vidéki területek nyújtotta innovatív lehetőségeket, és ezeket – folyamatos és dinamikus folyamatban – élő laboratóriummá alakítsák át.
 • Együttműködő hálózatok létrehozása, megerősítése
  A projekt vonzó és innovatív erőforrások és módszertanok megismerését teszi lehetővé, melyek a gyakorlati munka végzése közben mutatják be a különböző társadalmi csoportokat, ügynökségeket és szakembereket, ami a projekteredmények továbbfejlesztését generálja, kihasználva az informális és nem formális oktatás nyújtotta lehetőségeket, elősegítve a csereprogramok, ötletek és bevált gyakorlatok áttekintését a projektben részt vevő összes partnerintézmény számára, fizikai és virtuális együttműködési hálózaton keresztül, transznacionális szinten.
 • Kisvállalkozások támogatása
  A vállalkozói szellem és az önfoglalkoztatás előmozdítása a vidéki térségekben lehetővé teszi a különféle javaslatok, vállalkozási lehetőségek, társadalmi hatások, az életképesség és fenntarthatóság stb. elemzését a fiatal vállalkozók részére. A cél: új üzleti modellek létrehozásának előmozdítása, amelyek a szinergiákat rugalmas és nyílt módszertan alkalmazásával beépítik a technológiaátadás és az innovatív stratégiák kidolgozásának folyamatába.
 • Képzés és mobilitás
  Lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, amiket „másokkal” és „másoktól” szereztek, valamint elemezzék közösségeik társadalmi valóságát, feltárják és szembeállítsák azokat más szereplők és társcsoportok gyakorlatával, hogy megmutathassák saját kulturális identitásukat és megismerjék más európai országok megoldásait. Megvitatják a felmerülő aggodalmakat és az érdeklődésre számot tartó témákat, figyelembe véve saját igényeiket, érdekeiket és motivációikat, valamint a nyelvi, földrajzi, társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális különbségeket.
 • Digitalizálás
  A RURAL LAB-Y magában foglalja a vidéki ötletek és kezdeményezések digitális platformjának létrehozását az információk terjesztése érdekében, a legjobb gyakorlatok online hozzáférésének biztosítására. A képzési stratégiák, a vállalkozási ötletek kidolgozása, megosztása, a befektetői keresések, az üzleti képzés egyéb témáihoz a kreativitás, a kísérletezés és a készségek fejlesztésének elősegítése az európai vidéki térségek további résztvevőit vonja be az érintettek körébe.

A projekt futamideje: 34 hónap (2018. szeptember 1 – 2021. június 30.)