Részletes célkitűzések és tevékenységek

Az alapítvány célja

Fiatal művészek, kutatók, művészeti tárlatok, kiadványok, könyv- és lapkiadás dotálása; tudományos és művészeti konferenciák szervezése, segítése; a közép-európai népek kulturális kapcsolatainak ápolása; a magyar kultúra külföldi megjelenítése és patronálása; tehetséges diákok tanulmányainak támogatása.

Egyetemi és főiskolai hallgatók, oktatók és kutatók, mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben dolgozógazdálkodók versenypozíciójának javítása korszerű, versenyképes ismeretek átadása révén.

Természeti és kulturális értékek megőrzése, illetve gyarapítása új művészeti alkotások (szobrok, képek, könyvek, színházi bemutatók, irodalmi, zenei művek) létrehozásának támogatásával, szoborpark, kegyeleti, történelmi emlékhely kialakításával.

A keresztény és történelmi hagyományok ápolása; a népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának előmozdítása.

Egészséges életmódra és életszemléletre nevelés.

Az alapítvány működése során, céljai elérése érdekében:

 • ösztöndíjakat folyósíthat,
 • egyedi vagy rendszeres támogatásokat állapíthat meg intézményeknek, szervezeteknek, csoportoknak vagy személyeknek;
 • programokat, rendezvényeket, kiadványokat támogathat;
 • önállóan vagy partnerként pályázhat,
 • tananyagot fejleszthet,
 • egyéb módszerekkel segítheti az alapítványi célok megvalósulását,
 • szolgáltatásokat nyújthat: tanfolyamok, előadások szervezése, tanfolyami jegyzetek biztosítása stb.;
 • támaszkodhat az önkormányzatok intézményeire, szervezeteire;
 • együttműködhet országos és helyi – hasonló célú – alapítványokkal, önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel;
 • az alapítvány – céljait nem veszélyeztető módon – gazdasági/vállalkozási tevékenységet folytathat, az ebből befolyó nyereséget céljai megvalósítása érdekében használhatja fel.

Az alapítvány tevékenysége

Az alapítvány céljai megvalósulása során az alábbi tevékenységekben vállal szerepet:

1. Kulturális célok

 • művészeti alkotások létrehozásának előmozdítása,
 • művészeti alkotótáborok szervezése,
 • kulturális rendezvények, konferenciák szervezése, szponzorálása;
 • új művek bemutatójának szervezése, támogatása;
 • keresztény és történelmi hagyományok ápolása,
 • népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának patronálása.

2. Oktatási, kutatási célok

 • egyetemi hallgatók, dolgozók tudományos publikációs tevékenységének támogatása;
 • a tudományos kutatásokban, fejlesztésekben való részvétel elősegítése;
 • oktatók és dolgozók szakmai továbbképzése,
 • idegen nyelvi és informatikai ismeretek bővítése,
 • a tudományos diákköri munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók erkölcsi és anyagi támogatása,
 • a felnőttképzés előmozdítása,
 • tanfolyamok szervezése, lebonyolítása;
 • EU-programokban való részvétel.

3. Társadalmi célok

 • egészséges életmódra nevelés,
 • tudományos/kutatási eredmények átadása, terjesztése;
 • a vidéki (alternatív) jövedelemszerzési lehetőségek fejlesztése és segítése,
 • egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító tevékenység;
 • a korszerű technológiák fejlesztésében, terjesztésében való részvétel;
 • szakmai segítségnyújtás vállalkozások részére gazdasági, jogi ismeretek átadása révén;
 • a végzett hallgatók elhelyezkedésének segítése,
 • vidékfejlesztési, agrár-környezetvédelmi programok támogatása.

4. Fejlesztési célok

 • hazai és külföldi szakirodalom beszerzési lehetőségeinek bővítése,
 • oktatáshoz és kutatáshoz szükséges eszközök, műszerek beszerzése;
 • informatikai, oktatástechnikai fejlesztések elősegítése;
 • diákjóléti fejlesztések támogatása,
 • intézményfejlesztés.

Letölthető dokumentumok

tudas