Nonviolent European Resistance (nEUres)

Europe for Citizens
609034-CITIZ-1-2019-1-IT-CITIZ-REMEM

cropped-efc-logo
nEUres-logo

A projekt összefoglalója

Az „nEUres” c. projekt célja, hogy a fiatalok (16-35 év) között terjessze a náci fasizmussal szembeni erőszakmentes ellenállás történelmi eseményeivel kapcsolatos ismereteket Európában. Ezen ismeretek segítenek megérteni a civil társadalom és a civil társadalmi részvétel szerepét a totalitárius rendszerekben, és alapjai lehetnek egy közös gondolkodásmód kialakításának. A célok elérése oktatási és kísérleti képzési tevékenység révén valósul meg, mely az aktív polgári eszmény fejlesztésére irányul.

Hét ország (Olaszország, Spanyolország, Ausztria, Románia, Magyarország, Észak-Macedónia, Belgium) partnerszervezetei közösen hozzák létre a képzési útmutatót és az oktatási anyagokat. A kísérleti tananyag tesztelésében valamennyi partner és legalább 90 közvetlen kedvezményezett vesz részt (fiatalok és oktatók egyaránt). A képzési anyag bemutatja a náci fasizmus elleni – szervezett és nem szervezett – erőszakmentes ellenállás különböző formáit: egyéni és kollektív szolidaritás, politikai és faji üldözöttek, katonaszökevények és más háborús áldozatok támogatása. A tananyag külön hangsúlyt fektet a nők, a tanárok, az értelmiségiek, a vallásos, illetve a titkos sajtó, a parasztok és a munkások küzdelmeire, valamint a koncentrációs táborokban üldözött zsidók és mások ellenállására.

A projekt három modulból áll:

  • az első, az oktatókkal foglalkozó, nemzetközi műhelymunka eredménye az oktatók számára; alapozó ismereteket tartalmaz, hogy a tanárok eredményesen felkészülhessenek a fiatalok oktatására; elsősorban a projekt módszertanára, a történelmi jelenségre és az elérendő tanulási eredményekre összpontosít;
  • egy három hónapos modul, melyet a partnerország iskoláiban és egyéb képző helyeken valósul meg, bevonva a felkészített oktatókat az ismeretek átadására, beleértve a multimédia-, a digitálistörténetmesélés- és a fotóriporter-képzés eszköztárát;
  • az erőszakmentes ellenállást bemutató szakmai kirándulások: Olaszország, Németország, Ausztria ilyen szempontból jelentős helyszíneinek meglátogatása; emellett további érdeklődésre számot tartó információforrások feltárása, melyek a kortársak és a mai nemzedékek közötti eszmecsere érdekében készültek.

Befejezésként nemzeti információs napok, valamint nemzetközi konferencia kerülnek megszervezésre mint szolidaritási tevékenység a European Solidarity Corps (Európai Szolidaritási Testület) keretén belül.

A projekt futamideje: 30 hónap (2019. október 1 – 2022. március 31.)