Future Skills for the Third Sector (FUTUR3)

Erasmus+ KA2
2015-1-FI01-KA202-008959

EU_flag-Erasmus_vect_POS
logo

A projekt összefoglalója

A FUTUR3 projekt célja a harmadik szektor munkaadóinak, munkavállalóinak és oktatási intézményeinek segítése a szakemberek képzése terén, hogy sikeresen felmérhessék a jövőbeni képzési igényeket, felkészülhessenek a szükséges tennivalókra. A harmadik szektor magában foglalja azokat a civil társadalmi szervezeteket – egyesületek, NGO-k (nem kormányzati szervezetek), alapok és alapítványok –, melyek nonprofit módon működnek. A projekt fő célcsoportjai azok a civil szervezetek, melyek önkéntesekkel dolgoznak, illetve azok a szakemberek, akik szervezik az önkéntesek munkáját ezeknél a szervezeteknél.

A civil szféra munkavállalóinak foglalkoztatási és oktatási háttere igen sokszínű az európai országokban. Finnországban pl. az önkéntesek és a munkavállalók hasonló feladatokat végeznek, és igen sokszínű oktatási háttérrel rendelkeznek a különböző szakképesítésektől kezdve a tudományos fokozatig. Szervezeti szempontból is nagy a különbség az EU különböző tagországai között. Egyes országokban (mint pl. az Egyesült Királyságban) az alkalmazottak és az önkéntesek kidolgozott foglalkoztatási előírások mentén tevékenykednek, míg másutt nincsenek ilyenek. Számos országban a foglalkoztatási előírások inkább a munkavállaló végzettségéhez kötődnek, mint más szempontokhoz.

Számos tanulmány szól arról, hogy a 2000-es, 2010-es évekre a civil szféra mint munakadó is egyre fontosabb társadalmi tényezővé vált. Pl. Portugáliában 1997 és 2007 között 1/3-dal nőtt a szektorban foglalkoztatottak száma. Ennek oka – többek között – a jóléti szolgáltatások átszervezése volt, aminek következtében egyre nagyobb nyomás nehezedett az ágazatra a hatékony szakmai szolgáltatások és humánerőforrás-kapacitások kihasználása érdekében, ami magával hozta az önkéntesek nagyobb mértékű bevonását a szakterületre. Ezek az új tényezők kihívást jelentenek a tudásmenedzsment számára, mert az újonnan jelentkező szakmai elvárások és a rendelkezésre álló szakmai tudás, illetve továbbképzési lehetőségek nem mindig vannak összhangban.

Az önkéntes munka komplexitásának növekedése szükségessé teszi a szolgáltatási struktúra változtatását és a személyi kompetenciák fejlesztését. A szektor dolgozói számára kihívást jelent az infokommunikációs szolgáltatások és a közösségi média használata, továbbá az együttműködés a partnerek mind szélesebb körével pl. a finanszírozás és az önkéntesség területén. Az egyetemeknek, szakképző központoknak releváns információkra van szükségük arra vonatkozóan, hogy a harmadik szektornak milyen szakemberekre, készségekre, kompetenciákra lesz szükségük a jövőben.

A civil szférában sokan foglalkoznak a beilleszkedési problémákkal (szegénység, munkanélküliség, bevándorlók, fogyatékosok stb.). A projekt a jövőben szükséges készségek megismertetésével segíti a munkadókat, hogy megfeleljenek Europe 2020 stratégiai előírásainak (egy szakképzett munkaerő képes megfelelő segítséget nyújtani az önkénteseknek abban, hogyan segítsék a társadalomból kirekesztetteket problémáik megoldásában).

A FUTUR3 projekt a fenti igények kielégítésére törekszik. A teljesítményértékelés (benchmarking) és az egymástól való tanulás (peer learning) révén létrehozunk egy modellt az előrejelzési tevékenységekre az eredményes együttműködés és kapacitásbővítés érdekében. Célunk, hogy – európai szinten – jobban megismerjük a harmadik szektor képzési igényeit, és hogy megvitassuk azok jövőbeli kihívásait. A projekt megvizsgálja az oktatás és a munka kapcsolatát a foglalkoztatás ezen területén. A harmadik szektor oktatási és szakmai sokszínűsége Európában szükségessé tesz egy nemzetközi teljesítményértékelési folyamatot, hogy jobban megértsük a helyzetet, az országok közötti különbségeket, és hogy meghatározzuk a közös igényeket a jövőre vonatkozóan.

A FUTUR3 projekt célja, hogy:

  • európai szinten növelje a civil szektorban a tudást az oktatási kínálatról, a képesítésekről és az önkéntesekkel foglalkozó menedzserek és/vagy hasonló szakemberek karrierlehetőségeiről;
  • az érdekeltek, különösen az oktatási intézmények és civil szervezetek jobban megértsék a jövőbeli képzési igényeket, tudják menedzselni azt, és képesek legyenek megfelelő válaszokat adni ezekre a khívásokra;
  • növeljék az európai civil szervezetek képességét abban, hogy együttműködjenek az önkéntesség területén.

Az eredmények elérésének módszerei:

  • Teljesítményértékelési folyamat az információk összegyűjtésére és közzétételére a tíz partnerország civil szektorának foglalkoztatási helyzetéről, illetve a munka és az oktatás kapcsolatáról. Megbeszélések a terület szakértőivel annak érdekében, hogy összevessék a jelenlegi és jövöbeni igényeket, illetve meghatározzák azokat. A munka eredménye: letölthető jelentés.
  • Az egymástól való tanulás modelljének tesztelése az önkéntesek vezetőivel. Ez magában foglalja azokat a tevékenységeket, melyek képessé teszik a civil szektor alkalmazottait arra, hogy azonosítsák szakmai hiányosságaikat, hogy terveket készítsenek szakmai fejlődésük érdekében, amely megfelel a jövőbeni igényeknek.
  • A tudatosság erősítése.

A projekt futamideje: 24 hónap (2015. szeptember 1 – 2017. augusztus 31.)