Γενικοί στόχοι

Το Tudás Alapítvány (Ίδρυμα Γνώσης) ιδρύθηκε το 1994. Οι στόχοι του είναι:

 • να υποστηρίξουμε νέους καλλιτέχνες και τις εκθέσεις τους
 • να υποστηρίξουμε τους καθηγητές και τους ερευνητές
 • υποστήριξη της έκδοσης βιβλίων και περιοδικών
 • έκδοση διαφόρων εκδόσεων
 • διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών συνεδρίων
 • καλλιέργεια πολιτιστικών επαφών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών
 • παρουσίαση και υποστήριξη του ουγγρικού πολιτισμού στο εξωτερικό
 • υποστήριξη των σπουδών ταλαντούχων φοιτητών

Στο πλαίσιο των γενικών στόχων που αναφέρονται παραπάνω, το ίδρυμα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

 • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των καθηγητών και των ερευνητών που εργάζονται στον τομέα της οικονομίας ή της γεωργίας, καθώς και των φοιτητών των κολεγίων ή των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση που σχετίζεται με τους τομείς αυτούς, καθώς και των ενδιαφερόμενων γεωργών. Το ίδρυμα επιθυμεί να το επιτύχει αυτό μέσω της μετάδοσης σύγχρονων γνώσεων σχετικά με την οικονομία, τη γεωργία, την προστασία του περιβάλλοντος, την αγροτική ανάπτυξη κ.λπ.
 • τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών αξιών
 • την ανάπτυξη των πολιτιστικών αξιών με την υποστήριξη νέων έργων τέχνης (όπως: αγάλματα, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, θεατρικές παραστάσεις, λογοτεχνία, μουσική κ.λπ.)
 • τη διατήρηση των ιστορικών παραδόσεων
 • την υποστήριξη της ανακάλυψης, διατήρησης και μελέτης της λαϊκής τέχνης και του λαϊκού πολιτισμού
 • τη διδασκαλία του υγιούς τρόπου ζωής και της υγιούς στάσης ζωής

Αναγνωριστικό PIC: 948376664

Οργανωτικό / θεσμικό αναγνωριστικό: E10025093

logo-tudas