Leonardo da Vinci Mobilitási Program

Szakképző iskolák könyvtári szolgáltatásainak
tanulmányozása

LdV-HU-09-VEP-3009


Szakirodalmi információforrások:

 

Állam és jogtudomány

Biológia

Csillagászat

Filozófia

Fizika

Földrajz

Irodalom

Informatika

Kémia

Képzőművészet

Könyvtár- és információtudomány

Környezetvédelem

Közgazdaságtan

Matematika

Mezőgazdaság

Műszaki tudományok

Meteorológia

Néprajz

Nyelvtudomány

Nyelvoktatás

Orvostudomány, egészségügy

Pedagógia

Pszichológia

Társadalomtudomány

Testnevelés és sporttudomány

Történelem

Űrkutatás

Vallástudomány

Zenetudomány

EU-információk

 

◄ Vissza

Állam és jogtudomány

MTA Jogtudományi Intézet

Jogi Fórum

Jogszabálykereső

Corpus Juris Hungarici (Magyar Törvénytár, 1000-1526)

Jog.lap.hu


Biológia

Szegedi Biológiai Központ

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Oxford-Typotex: Biológiai kislexikon

Biológia.lap.hu

Növénytan

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete

Vácrátóti Botanikuskert

Növénykatalógus

Hazánk növényvilága

Images and Descriptions of Flowering Plant Families

Internet Directory for Botany

The Botany Glossary: Glossary, Diagrams and Photos

Állattan

Badman's Tropical Fish

Badman's Tropical Fish: Glossary of Aquatic Terms

Glossary of Entomological Terms

MAGUS: Multilingual Animal Glossary of Unveiled Synonyms

Brehm: Az állatok világa

Állat.lap.hu

 


Csillagászat

MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete

ELTE Csillagászati Tanszék

Magyar Csillagászati Egyesület

A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája

Csillagászati földrajzi fogalomtár

Geomorfológiai fogalomgyűjtemény

A Naprendszer bemutatása

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

AstroWeb: Astronomy on the Internet

Astro-Physics

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium

Csillagászat.lap.hu

 


Filozófia

MTA Filozófiai Kutatóintézet

Filozófia (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Könyvtára)

SZTE EK: Filozófia (linkgyűjtemény)
Az Athenaeum repertóriuma, 1892-1915

Internet Encyclopedia of Philosophy

Filozófia.lap.hu

 


Fizika

MTA Izotópkutató Intézet
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet

MTA Atommagkutató Intézete

MTA Központi Fizikai Kutatóintézet
PhysNet: Physics Departments and Documents Network

Oxford-Typotex: Fizikai kislexikon
Physics in Hungary

ArXiv.org (e-prints)

The SAO/NASA Astrophysics Data System

Nuclear Technology

Fizika.lap.hu

 


Földrajz

MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet

MTA Földrajztudományi Kutatóintézet
ELTE TTK Földrajztudományi Központ
Térképek a web magyar részén
Magyar Állami Földtani Intézet
Geographic.org
Térképcentrum
Földtani alapfogalmak

Természetföldrajzi fogalmak szótára
Geomorfológiai fogalomgyűjtemény 

GIS Dictionary
Cave and Karst Terminology

U.S. Board of Geographic Names
Geographic Names

Földrajz.lap.hu
Földtan.lap.hu

 


Irodalom

MTA Irodalomtudományi Intézet

Petőfi Irodalmi Múzeum

Irodalomtörténeti Közlemények

Vas megyei irodalmi út

Irodalmi Internet Napló

ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúrtudományi Intézet

A régi magyar vers repertóriuma
Magyar irodalmi művek fordításai

BABELMATRIX: Babel Web Anthology - the Multilingual Literature Portal

LITERA: Az irodalmi portál

Irodalmi fogalmak

Krommer Márta: Verselemezések bibliográfiája

Kortárs magyar írók, 1945-1997 (bibliográfia és fotótár)

Kortárs Irodalmi Adattár

Romániai magyar irodalmi lexikon

Bod Péter: Magyar Athenas

Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia

Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka

Hegedüs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái

Jakab László - Bölcskei András: Balassi-szótár

Jakab László - Bölcskei András: Csokonai-szókincstár

Az Erdélyi Irodalmi Szemle repertóriuma, 1924-1929 

Erdélyi Lapok Repertórium, 1908-1913

A Korunk folyóirat repertóriuma, 1990-1996I

Irodalom.lap.hu

 


Informatika

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Lecture Notes in Computer Science

arXiv.org: Computer Science

Pluhár Gábor: Informatikai értelmező szótár

Sharpened Glossary: A Glossary of Computer and Internet Terms

 


Kémia

MTA Kémiai Kutatóközpont

MTA Geokémiai Kutatóintézet

Oxford-Typotex: Kémiai kislexikon

ChemWeb.com

Az elemek periódusos rendszere

A magyar vegyészet arcképcsarnoka

Environmental Research Letters

Glossary: Atoms, elements, and ions

Kémia.lap.hu

 


Képzőművészet

MTA Művészettörténeti Kutatóintézet

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon

Magyar művészeti kislexikon

Képzőművészet Magyarországon

Kortárs magyar festőművészek

Web Museum

Web Művészeti Galéria

Magyar Művészeti Portál

Magyar Nemzeti Múzeum

Linkcenter: Külföldi múzeum

Galériák a világban

World Wide Arts Resources

Art-online

British Museum

Louvre

Uffizi Gallery

Kunsthistorisches Museum

Múzeum.lap.hu

 


Könyvtár- és információtudomány

Könyvtári Intézet

MANCI: Magyar és nemzetközi cikkek (könyvtártudományi bibliográfia)

Elektronikus könyvtári értelmező szótár

A könyvtári szaknyelv terminológiai anyagai, 1995-2000

Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális

Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia, 1705-1849

Busa Margit: Magyar sajtóbibliográfia, 1850-1867

Library, Information Science & Technology Abstracts

Library Journals

Search Engine Terms: A Glossary of Internet Search Technology

 


Környezetvédelem

GAIA - Sajtószemle

Environmental Research Letters

Australian Government: ABRS Glossaries (Biodiversity)

Terms of Environment

Glossary of Environmental Terms

Ecosystem Glossary

Környezetvédelem.lap.hu

 


Közgazdaságtan

MTA Közgazdaság-tudományi Intézet

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

Business Source Premier

Regional Business News

Mikroökonómiai kislexikon

Központi Statisztikai Hivatal

Statistical Offices

Economics Glossary

AmosWeb - GLOSS*arama

 


Matematika

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Matematikai Kiindulópontok

ELTE TTK Matematikai Intézet

SZTE Bolyai Intézet

Debreceni Egyetem Matematikai Intézet

Oxford-Typotex: Matematikai kislexikon

Wolfram MathWorld

Famous Curves Index

arXiv.org: Mathematics

Matematika.lap.hu

 


Mezőgazdaság

Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet

MTA Növényvédelmi Kutatóintézet

MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet

MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

 


Műszaki tudományok

BME OMIKK adatbázisai

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Civil Engineering Database

 


Meteorológia

Országos Meteorológiai Szolgálat

A Glossary of Weather Terms

National Oceanic and Atmospheric Administration

National Weather Service Glossary

A Comprehensive Glossary of Weather Terms for Storm Spotters

 


Néprajz

MTA Néprajzi Kutatóintézete

Magyar néprajzi lexikon

Magyar néprajzi bibliográfia, 1991-1992

 


Nyelvtudomány

Keresztnevek eredete és jelentése

Magyar nyelvű stilisztikai és szövegtani szakirodalom (bibliográfiai tájékoztató)

Korai magyar helynévszótár, 1000-1350 (Abaúj-Csongrád vármegye)

MTA Nyelvtudományi Intézet

Nyelvészeti portál

InterActive Terminology for Europe

 


Nyelvoktatás

Európai Nyelvek Stúdiója

Tanulj angolul az Interneten!

Deutsch als Fremdsprache

Goethe Institut

Spanyol nyelvtanulás az interneten

Nyelvoktatás.lap.hu

 


Orvostudomány, egészségügy

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Magyar Orvoséletrajzi Lexikon

Gyógyszervonal

Dr.Info: Lakossági egészségügyi információs portál

InforMed

MEDLINE: Nemzetközi Orvostudományi Szakirodalom

Pharmacological Reviews

Health Source: Nursing/Academic Edition

Health Source: Consumer Edition

Egészségpolitikai folyóiratok

Magyar Orvosi Bibliográfia

Medlist.com: Orvosi információs és oktató rendszer

The European multilingual thesauruson health promotion in 12 languages

Health Information Resources

Glossary of Terms and Phrases

Orvostudomány.lap.hu

 


Pedagógia

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Pedagógiai adatbázis

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Magyar Oktatási Tájékoztató

Közoktatási Információs Iroda: Tanügyigazgatási Szakportál

Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis

Elearningeuropa.info

Pápai pedagógus lexikon

ERIC: Educational Resource Information Center

Forgács András - Hilbert Attila - Zarándy Zoltán: Európai oktatási integráciiós glosszárium

Pedagógia.lap.hu

 


Pszichológia

MTA Pszichológiai Kutatóntézet

Pszichológia Online

PsycINFO

German Sign Language Dictionary on Psychological Terms

Pszichólógia.lap.hu

 


Társadalomtudomány

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Regionális Kutatások Központja

MTA Szociológiai Kutatóintézet

MTA Társadalomkutató Központ

A Szociális Szakma Digitális Archívuma

 


Testnevelés és sporttudomány

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

Sporthírek

Sportfórum.hu

Magyar edzéselméleti szakirodalom

 


Történelem

MTA Régészeti Intézete

MTA Történettudományi Intézete

Századok: a Magyar Történelmi Társulat közlönye

Magyar Országos Levéltár

Országgyűlési Dokumentumok, 1861-1990

Magyarország képes történelmi kronológiája

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1.

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 3.

A magyar ókortudomány bibliográfiája

Hitel repertórium, 1935-1944

Aetas repertórium, 1985-1995

Dictionary of Egyptian Gods and Goddess

Ókori Lexikon

Magyar Életrajzi Lexikon, 1000-1990

Nagy Képes Világtörténet

A görög istenek és isteni lények

Ki kicsoda az I.világhárborúban?

Ki kicsoda a II.világháborúban?

Numismatics Hungary

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

GeoHistory: The Ultimate Learning Experience

Történelem.lap.hu

 


Űrkutatás

Astronomy Dictionary

Űrkutatás.lap.hu

Great Images in NASA

The Australian Space Weather Agency

NASA Thesaurus

 


Vallástudomány

Magyar Katolikus Lexikon

Magyar Zsidó Lexikon

Christian Classics Ethereal Library

Hitchcock's Bible Names Dictionary

Kauai's Hindu Monastery

About.com: Buddhist

Vallásfórum.hu

Biblia.hu

 


Zenetudomány

MTA Zenetudományi Intézet

Zenetudományi Szakkönyvtár

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Budapest Music Center

Music.hu: Magyar Zenei Portál

Classical Archives

Musica International Database of Choral Music

Classical Live Online Radio

Musical Borrowing: An Annotated Bibliography

Oxford Music Online

Handwörterbuch der musikalischen Terminologie

Lessico Musicale Italiano

Lexicon musicum Latinum medii aevi

Saggi Musicali Italiani: A Database for Texts on Music Theory and Aesthetics

MGG: Die Music in Geschichte und Gegenwart

Medieval and Renaissance Music

Thesaurus Musicarum Latinarum

Szabolcsi Bence - Tóth Aladár: Zenei lexikon

Music Technology Glossary

Music Technology Dictionary

Solomon's Glossary of Technical Musical Terms

Online Glossary

Jazz.lap.hu

Music Dictionary

 


EU-információk

Európai Parlament

EUROPA: Az Európai Unió hivatalos portálja

Az Európai Unió Tanácsa

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

Az Európai Unió intézményei és egyéb szervei

Az Európai Unió intézményi reformja

EUR-Lex: Hozzáférés az európai uniós joghoz

Europe Direct

EU Bookshop

Az EU-intézmények hivatalos dokumentumai

Az Európai Unió Bírósága

Az Európai Ombudsman

Eupályázat.lap.hu