Projektek

Összes
Futó projektek


A projekt célja
Partnerek
Célcsoport
Eredmények
Fotók
Linkek
Facebook

A projekt logója

European Bank of Memories (EBM)

A projekt összefoglalója

A project célja, hogy fiatalokból és idősekből álló csoportok, továbbá szakemberek közreműködésével létrehozzon egy – az emberi érzékszervekre alapozott – „emlékbankot”, mely öt részből (dobozból) áll. Mindegyik „doboz” egy-egy érzékszervhez kapcsolódik: látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás. Mindegyik partner részt vesz ezeknek a dobozoknak a feltöltésében, melyek a partnerországok következő „emlékeit” fogják tartalmazni:

 • vizuális emlékek: tájképek és emberek;
 • hallási emlékek: zene;
 • tapintási emlékek: művészet és kézművesség;
 • ízlelési emlékek: ízek és hagyományos receptek;
 • szaglási emlékek: aromák, növények és fűszerek.

A partnerek a projekt végrehajtása során létrehozzák azokat az eljárási szabályokat, melyek segítik az egységes szempontú adatgyűjtést. Az összegyűjtött emlékek értékelése és „dobozokban való elhelyezése” a projektértekezletek feladata. Az eredmények terjesztése az IKT-eszközök széles körű alkalmazásával valósul meg.

Célkitúzések:

 • Hozzájárulás annak megértéséhez, hogy az idősebb generációk örökségének (tudás, tapasztalat, emlékezet) megőrzése és továbbadása fontos alkotóeleme és feltétele a jelenlegi és jövőbeni társadalmi jólétnek.
 • Az idősek (és különösen a nők) társadalmi jóléthez, illetve az európai együttműködéshez (állampolgársághoz) való közreműködésének megismertetése, ami alapja annak, hogy megértsük és tiszteljük más népek értékeit, kultúráját.
 • Különböző együttműködési formák (értekezletek, szociális hálózatok, platformok stb.) létrehozása idősek és fiatalok között a különböző európai országokban.
 • Az öt érzékszervre alapozott emlékek kutatási, adatgyűjtési és rögítési szabályainak kifolgozása a partnerországokban.
 • A kulturális örökség megosztása, tisztelete és megőrzése az „emlékek bankjának” létrehozásával.
 • Az „emlékbank” létrehozásával emlékek százainak, az emlékezet által megőrzött szellemi kincsek védelmének biztosítása a felejtéssel szemben.
 • Nemzetek és generációk közötti pedagógia – melynek központjában az emlékezet áll – megalapozása, a kulturális örökség (emlékek) felhalmozása és terjesztése.
 • Hozzájárulás ahhoz a pedagógiai kihíváshoz, melyet az európai népesség „öregedése” jelent.
 • Az idősek (különösen a nők) – akik alacsony képzettségi szinttel rendelkeznek – és a fiatalok segítése, hogy fejlesszék ismereteiket a múltról.
 • Hozzájárulni az IKT-alapú tartalomfejlesztések, szolgáltatások, pedagógiai és gyakorlati módszerek elterjesztéséhez.
 • Elősegíteni az alapvető IKT készségek megszerzését, különösen a hátrányos helyzetű népesség körében.
 • A nemzedékek közötti szolidaritás ösztönzése.

A projekt futamideje: 2012. augusztus 1 – 2014. július 31.

Térkép (partnerek és helyszínek)